Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Sommeren er også tid for matlaging med vedfyrt bakerovn
Stadig flere koser seg med pizza, bakst og annen mat fra vedfyrt bakerovn.
Fagtidsskriftet Norsk Ved nr 2 går nå i trykken
Norsk Ved nr 2 er nå under trykking, tidsskriftet vil sendes ut til våre medlemmer i begynnelsen av juni. Her får du mye interessant og nyttig stoff for vednæringen.
Er du forberedt på forbudet mot oljefyring i 2020? Enova gir tilskudd til kjøp av vedovn.
Fom 2020 blir det forbud mot oljefyring i private boliger. De som fremdeles har oljefyr bør nå  forberede seg på alternativ oppvarming. Vedfyring er et godt alternativ
DYR STRØM I VINTER
I disse dager mottar forbrukerne strømregningen for vinterens forbruk. Det er mye penger som skal betales, men de som kunne fyre med ved har fått rimeligere oppvarming.
NYTT FAKTA-HEFTE OM VED

Vi i Norsk Ved får ofte spørsmål både fra kunder og vedprodusenter om vedmengder i sekkene, om favnved, energiinnhold i ved, og vekten på ved i vedsekker. Nå har vi laget et veiledningshefte som gir mye fakta.

BESTILL RÅ VED NÅ
Nå er tida inne for å bestille rå ved. Da får du en trivelig arbeidsoppgave med stablingen og kan kjenne duften av tørkende ved utover våren og forsommeren.
FAGTIDSSKRIFTET NORSK VED NR 1 UT TIL MEDLEMMENE
Norsk Ved nr 1 sendes nå til våre medlemmer. Dette er Norges eneste fagblad om ved med spennende nyhetsstoff for vednæringen.
 
Den store finske skogsmessen Finmetko som ble arrangert i fjor hadde også mange spennende nyheter for vedbransjen. Norsk Ved var tilstede, og i dette n