Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Vedprodusentene i gang med hogsten
I disse dager begynner en del vedprodusenter med hogsten. I løpet av ettervinteren og våren starter mange opp vedmaskinen. Da må råvirket være på plass. Skogsarbeid og vedproduksjone er både fysisk krevende og risikofylt. Vedprodusenten må ta mange hensyn.
Om vinteren er sevjen i trærne trukket ned i røttene. Stammevirket er derfor tørrere enn om sommeren. Det betyr også at ved som produseres av vinterhogde trær ikke trenger å tørke like lenge som ved fra sommerhogst. Ifølge Norsk Ved sin markedsundersøkelse er det på landsbasis ca. 55 % av våre medlemmer som hogger råvirke til ved i egen skog. Og i vintre med lite snø, slik som i år, er det utmerket å starte hogsten tidlig.
Næringsdrivende og eventuelle ansatte som arbeider med motorsag og vedmaskin skal ha gjennomgått såkalt "dokumentert sikkerhetsopplæring". Arbeidstilsynet laget i 2002 en "Brukerforskrift" som pålegger næringsdrivende/ansatte en slik opplæringsplikt.
 
Utgangspunktet er altså at man skal ha en skriftlig dokumentasjon på at opplæring er gitt. Men det ville være urimelig å kreve dette for yrkesutøvere som har arbeidet i flere år med maskinene FØR brukerforskriften trådte i kraft 1. januar 2002. De som kan dokumentere minst tre til fire års praksis med bruk av arbeidsutstyret i skogbruket før denne dato, kan selv lage dokumentasjon på dette. Det som skal dokumenteres er at vedkommende har utført praktisk arbeid med f.eks. motorsag, ryddesag, vedmaskin, traktor med vinsj etc.  Hvis dette bekreftes av noen som kjenner til at vedkommende har drevet aktivt med slikt arbeid i så lang tid tidligere.  Dette betyr i praksis at dersom man har startet opp med bruk av motorsag, vedmaskin mm. i yrkessammenheng etter 1. januar 2002, da skal man ha skriftlig dokumentasjon på opplæring.
Hogst med motorsag er fysisk hardt arbeid og krever både riktig utstyr og kompetanse. Men det er også trivelig arbeid. Når man har fysikken i orden, personlig verneutstyr på, teknisk utstyr som er godt vedlikeholdt, og pålagt opplæring i orden, da kan vedprodusentene ha fine arbeidsdager i skogen.
Ny kommune med tilskudd til reintbrennende ovner
I løpet av høsten har de nye kommunestyrene konstituert seg. På Nesodden satses det nå på utskiftning av gamle ovner, kommunestyret har innført en ordning med ovnspant.  Det er nå ca. 16 kommuner som har innført tilskudd for utskiftning av gamle ovner.
Mye opptenningsved skulle være klargjort før jul
I gamle dager omfattet juleforberedelsene også vedforsyningen. Mye ved blei båret inn og lagt i et fint lag i storstua. Også opptenningsved skulle man være rikelig forsynt med. I selve julehøytiden skulle man ikke kløyve ved.
Ikke fyll ovnen med ved og steng ned trekken før natten
Både for god utnytting av vedenergien og for å unngå forurensing er det viktig at vi alltid sørger for god lufttilførsel i ovnen.
Fagbladet Norsk Ved snart i postkassene
Om kort tid vil medlemmer av  Norsk Ved motta nr 4 av Norges eneste fagblad om ved.
I julenummeret av fagbladet Norsk Ved kan du bl.a. lese om de såkalte "feleovnene" som var særlig populære i skogskoiene. Vi har reportasjer fra familien Buøen i Flå med mange kreative og effektive løsninger på vedproduksjonsplassen. Lårings var en gang svært populært regntøy, nå finnes også lårings som vernebukse. Dette er ei aktuell vernebukse for travle vedprodusenter, Norsk Ved har sett nærmere på låringsen. Godt ullundertøy er viktig når man skal ut i kulda. Norsk Ved har testet Brynje sine produkter. Sveinung Torsdal har arbeidet med skogsdrift og vedproduksjon i over 50 år. Han forteller bla.a. om tidligere tiders skogsdrift.
 
Kulde og snø i landet vårt
Det siste døgnet har kulda lagt seg også over Sør-Norge. Da er det godt å fyre opp i ovnen, både for varmen og kosen.
Tørr ved som lagres utendørs må dekkes godt
Noen mangler lagermulighet for ved innendørs. Da er det viktig at den tørre veden dekkes godt. Spesielt på hytter som ligger i værharde strøk er dette avgjørende for god vedkvalitet utover vinteren.
Også hytta bør være oljefri

Fra nyttår er det ikke lenger tillatt med mineralolje-fyring i boliger, men hytter som ikke har strømtilknytning er unntatt fra forbudet. Både av hensyn til klimautslipp og risikoen for lokal oljeforurensing fra oljetønner bør også hytteeiere kvitte seg med oljefyren.

Bestill juleveden i god tid.

 
Strømprisen hopper opp, kjøp ved og skaff deg fastpris på oppvarming
Denne uka ble plutselig prisen på strøm, dvs. energileddet, doblet til 80 øre per kWh. Ekspertene varsler store variasjoner i strømprisen gjennom vinteren.
Vedsalget i full gang
Vedsalget har for lengst startet, og med kuldegradene øker salget.
Markedsundersøkelsen til Norsk Ved, Norges eneste årlige systematiske undersøkelse av vednæringen.
Nå har Norge fått en ny merkedag
Den 2. oktober ble "Vedfyringens dag" for første gang markert i Norge. Det var foreningen Norsk Varme som tok initiativet
Sommeren er også tid for matlaging med vedfyrt bakerovn
Stadig flere koser seg med pizza, bakst og annen mat fra vedfyrt bakerovn.
Fagtidsskriftet Norsk Ved nr 2 går nå i trykken
Norsk Ved nr 2 er nå under trykking, tidsskriftet vil sendes ut til våre medlemmer i begynnelsen av juni. Her får du mye interessant og nyttig stoff for vednæringen.
Er du forberedt på forbudet mot oljefyring i 2020? Enova gir tilskudd til kjøp av vedovn.
Fom 2020 blir det forbud mot oljefyring i private boliger. De som fremdeles har oljefyr bør nå  forberede seg på alternativ oppvarming. Vedfyring er et godt alternativ
DYR STRØM I VINTER
I disse dager mottar forbrukerne strømregningen for vinterens forbruk. Det er mye penger som skal betales, men de som kunne fyre med ved har fått rimeligere oppvarming.
NYTT FAKTA-HEFTE OM VED

Vi i Norsk Ved får ofte spørsmål både fra kunder og vedprodusenter om vedmengder i sekkene, om favnved, energiinnhold i ved, og vekten på ved i vedsekker. Nå har vi laget et veiledningshefte som gir mye fakta.

BESTILL RÅ VED NÅ
Nå er tida inne for å bestille rå ved. Da får du en trivelig arbeidsoppgave med stablingen og kan kjenne duften av tørkende ved utover våren og forsommeren.
FAGTIDSSKRIFTET NORSK VED NR 1 UT TIL MEDLEMMENE
Norsk Ved nr 1 sendes nå til våre medlemmer. Dette er Norges eneste fagblad om ved med spennende nyhetsstoff for vednæringen.
 
Den store finske skogsmessen Finmetko som ble arrangert i fjor hadde også mange spennende nyheter for vedbransjen. Norsk Ved var tilstede, og i dette nummeret kan du lese om flere nye  vedmaskiner. På messen presenterte man også en meget stor  traktormontert vedkløyver som kan være av interesse for de som har litt grøvre virke.
Vi har besøkt flere vedprodusenter rundt om i landet og formidler deres produksjonsopplegg og smarte, praktiske løsninger. I fjor arrangerte Troms skogselskap et større møte for vednæringen i fylket. Norsk Ved ble invitert og holdt en innledning. Vi formidler hva som skjedde på møtet.
Som medlem av Norsk Ved får du medlemstidsskriftet 4 ganger i året. Det gir nyttig, faglig og praktisk informasjon og bidrar til at du kan holde deg godt oppdatert om hva som skjer innen vednæringen.
NETTLEIENS MEGET URETTFERDIGE FASTLEDD
Nettleiens fastledd tvinger kundene til å betale en fast sum fullstendig uavhengig av forbruk. Det medfører  svært urettferdige konkurransvilkår for andre energiselgere, eksempelvis vedbransjen, og de som tibyr energiøkonmiseringstiltak. Norsk Ved har lenge argumentert for at nettleiens fastledd må legges inn i de variable nettleieprisene. Mandag 11. januar fikk vi inn følgende innlegg i Nationen.
NÅ KOMMER "SIBIR-KULDA"
Meteorologene melder om mye kulde framover. De som har vedovn og ved i hus og hytte kan holde god varmekomfort uten å tenke på strømregningen.
MEDIENE "GLEMMER" DEN STORE AVVIRKNINGEN TIL VED
På slutten av janaur kommer vanligvis de viktige tallene over hvor mye virke som er avvirket til industrien foregående år. Disse tallene formidles sjølsagt raskt av mange mediehus. Men, journalistene framstiller ofte denne industriavvirkningen som Norges totale avvirkning hvilket er helt feil. For avvirkningen til ved er ikke inkludert i industriavvirkningen. Norsk Ved har fått inn følgende presiseringer i et leserbrev i Nationen i dag 7. januar.
Norsk Ved nr 4 klart for utsending
Norges eneste fagblad om ved er nå under utsending til våre medlemmer. Her finnes flere reportasjer om både norske og  finske vedprodusenter, klarlegging av regler for transport av storsekker på pallegafler og mye mer.
INVITASJON TIL SKOGNÆRINGSMØTE OM VED OG ANNEN BIOENERGI I TROMS
Fylkesmannen i Troms inviterer bl.a. næringsdrivende vedprodusenter til skognæringsmøte på Bardufosstun onsdag 5.desember fra kl 10-16. Arrangementet inklusiv serveringer er gratis. Deltakelse krever påmelding, og fristen for påmelding er nå utsatt fra 26.11 til fredag 30.11 kl 12.
Kan bli høgeste strømpris på 8 år
Vinteren 2010/2011 registrerte Statistisk Sentralbyrå det høgeste vedforbruket de noensinne har registrert siden målingene startet. Årsaken var langvarig kulde, noe som førte til stort strømforbruk og meget høge strømpriser utpå vinteren. Nå kan vi gå  mot de høgeste strømprisene siden 2011.
50 000 STRØMLØSE PÅ SØRLANDET
Høstens første storm slo til på Sørlandet, og strømmen ble borte. Det blir nok ikke den siste i løpet av høsten og vinteren.
Har du sørget for å fylle opp vedlageret?
Meget høge strømpriser allerede i 2. kvartal i år
Statistisk Sentralbyrå melder at strømprisene i 2. kvartal var svært høge. Summerer vi kraftpris, nettleie og avgifter lå strømprisen på kr 1,10 per kWh. Kjøper man ved i storsekker som eksempelvis i 1000 liters sekker eller i 1500 liters sekker vil oppvarmingskostnadene ligge godt  under denne prisen per kWh.
Usannsynlig med normale nivåer i vannmagasinene ved nyttår
Nå i begynnelsen av august er svært mange bekkefar helt tørre. Vannmagasinene har kun ca 61 % fyllingsgrad, vanligvis ligger de på 80 %. Norge må nok forberede seg på at magasinene ikke vil bli fylt helt opp utover høsten, det vil trolig medføre stadig økende strømpriser. De som  anskaffer ved sikrer seg fastpris på oppvarming.
Tidlig og høg etterspørsel etter ved
Vi i Norsk Ved har tidligere skrevet både om vedlagre som ble tømt forrige vinter og nå økende strømpriser pga. lav magasinfylling i den ekstreme tørken. Foran denne sesongen starter vedkundene med å bestille ved svært tidlig.
Også pizza er best fra vedfyrt
Bakerovnene har fått sin rennesanse. Nå anskaffer stadig flere en slik ovn til bolig eller hytte.
Stigende strømpriser- ved gir fastpris på oppvarming
Sommerprisene på strøm er nå svært høge, med ca 1 krone per kWh inklusiv nettleien. Det varme været har bidratt til sterk fordamping og mye smeltevann har fordampet i stedet for å renne ut i magasinene. Slikt blir det økende strømpriser av.
Ved-arrangement på Ulefoss i Telemark
2. uka i april, uke 15,  arrangerer Søve videregående skole NM i skogbruksferdigheter. Samtidig med dette arrangmentet inviterer Norsk Ved og skolen til en Ved Dag torsdag 12. april. Det blir da maskindemonstrasjoner og foredrag .
NORSK VED OG TREINDUSTRIEN SAMARBEIDER OM TØRKING AV VED
Norsk Ved får nå meldinger om at flere vedprodusenter er i ferd med å gå tomme for tørr ved. Men samtidig finnes en del rå ved  på lager beregnet for salg neste sesong. Kunstig tørking av denne rå veden kan være et alternativ for noen vedprodusenter. Sagbruk rundt om i landet har tørker som kan være aktuelle også for tørking av ved, virksomhetene er positive til å motta ved for tørking.
Sterkt økende strømpriser
Strømprisene øker nå sterkt i hardkulda, de som har anskaffet ved har fastpris på varmeenergien.
Vedfyring rimeligere enn strøm
Kuldefront over Norge-veden sørger for varme hus og hytter.
Nå i begynnelsena av februar er det en kuldefront over Norge, og det skal bli enda kaldere.
Stort snøfall. 22400 husstander uten strøm.
Snøen lavet ned over store deler av Sør-Norge mandag 15.1 og tirsdag 16.1. Tirsdag ettermiddag var hele 22 400 husstander uten strøm.
Nå er veden ekstra populær!
Det kalde vinterværet gjør at svært mange nå fyrer med ved
Nå skal juleveden i hus!
Mange forbrukere bærer inn mye ved i disse dager, det bidrar til behagelig varme i boliger og hytter.
Einar Kristen Aas kåret til "Årets vedprodusent 2017"
Einar Kristen Aas på Jeløya i Moss kommune ble både overrasket og glad da Norsk Ved kom med blomster, diplom og et gavekort på kr 10 000 i Felleskjøpet. Men han mente prisen burde deles med kona.
 
Bergenslufta skal bli bedre
Bergenspolitikernne bruker nå "både pisk og gulerot" for å bedre lufta i Bergens-området. Gamle ovner skal byttes ut innen 2021.
Har vi større furutrær enn svenskene?
Nordmenn og svensker er ivrige på å konkurrere i skiløypa og på skøytebanen. Nå kan vi også konkurrere på trehøgder.
Kr 6.000,- for å bytte parafinovn med vedovn

Endelig meddeler ENOVA at alle som søker om støtte til utskiftning av parafinovn vil få 6.000 kroner i støtte dersom de samtidig bytter til rentbrennende ildsted.

Strømløs høst for mange
Årets første store snøfall på Østlandet medførte at 12 000 ble strømløse i Hedmark og Oppland. Og etter snøfallet kom så en periode med hard vind. Da ble 90000 strømløse i det samme området. Heldigvis hadde mange av de strømløse mulighet for vedfyring.
Ikke bruk granved i åpen peis!

Kveldene begynner å bli både mørke og kalde. Da er det særdeles koselig å fyre opp i peisen. Men bruk for all del ikke granved i åpen peis. Da kan det lett sprute glødende kullbiter utover gulvet. Årsaken er de store kvaelommene i granvirket.

Nytt nummer av fagtidsskriftet Norsk Ved
Norges eneste fagtidsskrift om ved, Norsk Ved nr 3, sendes nå ut til våre medlemmer.
Tid for vedbestilling
Noen venter med å bestille ved til hardkulda innfinner seg. Det kan bli mye stress både for vedkunde og vedleverandør. Tradisjonsrik og god vinterforberedelse er å bestille ved i god tid før høst- og vinterkulde setter inn.
Greit med litt ved også om sommeren
Selv i sommermånedene kan det være kjekt å ha  ved i hus og hytte.
Hvem blir årets vedprodusent?
I år har Norsk Ved valgt å utnevne "Årets Vedprodusent" blant medlemmene av Norsk Ved. For å kunne foreslå kandidater må du også være medlem av Norsk Ved. Her er retningslinjene.
Mye av interesse for vedprodusentene på Elmia
Verdens største skogsmesse som arrangerers hvert 4. år utenfor Jønkøping er nylig avsluttet. Norsk Ved var tilstede og registrerte mange spennende nyheter for vedprodusentene. I neste nummer av Norges eneste fagtidsskrift for vedprodusenter har vi en grundig presentasjon.
Fagbladet Norsk Ved nr 2 går nå i trykken
Norsk Ved nr 2 kommer nå snart i postkassene til våre medlemmer. Her finner du mye praktisk og spennende lesestoff i Norges eneste fagblad for vedprodusenter.
Hvorfor ikke pynte vedlaget?
Rundt om i Norge legges det nå opp mange  vedlag både av hobbyprodusenter og næringsdrivende vedprodusenter.
 
Dette flotte vedlaget kom vi over i Skattungbyn, i Dalarne utenfor Mora.
Seljetrær er viktige for fugler og insekter om våren
Treslaget selje er utmerket til ved og inneholder kun 14 % mindre energi per volumenhet enn bjørk. Og på steder med mye selje kan også dette treslaget utnyttes til vedproduksjon. Men både hobbyhoggere og næringsdrivende vedprodusenter bør sette igjen en del seljetrær av hensyn til biologisk mangfold. Dette "vårtreet" er nemlig spesielt viktig både for fugler og insekter.
Bakerovnene kommer tilbake
På 1800-tallet var bakerovnene vanlige på norske gårdsbruk, men så kom de elektriske ovnene. I dag velger mange å kjøpe bakerovn både pga. flott matkvalitet og trivelige opplevelser under bakingen.
Svein Fjeldheim i Kongsberg er en av mange som nylig har installert bakerovn. I tillegg til å steike nydelige bakervarer er også ovnen blitt et sosialt samlingspunkt der han inviterer slekt og venner til felles bakeøkt. Bakerovnen fyres først  opp til aktuell baketemperatur. Og, denne ovnen er også utstyrt med et termometer.
 
"Jeg benytter flere treslag under oppfyringen, men unngår furu. Dette treslaget har lett for å sette smak på bakervarene pga. stort innhold av kvae og harpiks" sier Svein. Når ovnen har nådd baketemperatur, skyves glørne innover i ovnen. og bakevarene legges inn. Da varer det ikke lenge før man kan kjenne duften av nydelige bakst fra ovnen.
Heder og ære til tradisjonsrik Jøtul-ovn

Aftenpostens A-magasin for 3. mars i år presenterte noe av det beste Norge har å by på av designløsninger gjennom 100 år. Magasinet hadde satt ned jury bestående av 7 fagpersoner innen design og innovasjon. Juryen valgte ut 100 favoritter, og ovnen Jøtul 602 kom med innen industridesign.

Nå kommer Sibir-kulda
Meteorologene varsler ei  svært kald uke, har du nok ved i hus og hytte?
Nei til oljefyring i fritidsboliger, også etter 2020.
Klima- og miljøverndepartementet har nå på høring forslag til en ny forskrift som forbyr oljefyring til oppvarming etter 2020.
 
Men, i unntakene fra de foreslåtte bestemmelsene står det følgende: 

«Unntatt fra bestemmelsene i denne forskriften er bruk av mineralolje til oppvarming av fritidsboliger med bruksareal til og med 70 kvadratmeter.»

 
Norsk Ved mener alle fritidsboliger må omfattes av forbudet, det har vi også skrevet i vår høringsuttalelse til departementet. Her finner du vår uttalelse.
Uværet "Urd" gjorde 77 000 personer strømløse
Uværet "Urd" rammet Norge 2. juledag. I flg. Aftenposten viste innrapporteringer til NVE at 30 000 husstander var uten strøm kl 20 mandag 26.12. Dette tilsvarer ca. 70 000 personer.
Litt spesiell vedproduksjon
Hvis du har behov for å trekke litt på smilebåndet, så kan nok denne type vedproduksjon bidra til akkurat det.
 
Vedfyring billigere enn strøm
Strømprisen har økt sterkt utover høsten. Nå er vedfyring billigere enn fyring med strøm.
Strømprisen  inklusiv nettleie og alle avgifter ligger nå fra rundt 90 øre per kWt og oppover. Fyrer du med en rentbrennende ovn kan du varme opp hytte og hus billigere med ved. Markedsundersøkelsen til Norsk Ved viser at energiprisen ved kjøp av 1000 liters sekker og 1500 liters sekker med bjørk ligger på henholdsvis 70 øre og 81 øre per kWt ut fra gjennomsnittlige vedpriser.
 
I tillegg til rimeligere oppvarming får du også en helt annen varmeopplevelse av vedfyringen enn om du skrur på panelovnene.
Med et solid vedlager i hus og hytte har du også god varmeberedskap mot eventuelle strømbrudd.
15 000 strømløse i helgen
Vi har tidligere i høst oppfordret folk til å anskaffe ved. Både for god varme og for varmeberedskap i forbindelse med strømbrudd. På Østlandet fikk vi i helgen årets første store snøfall. Det medførte at svært mange minstet strømmen,
Tid for vedbestilling
Temperaturen synker nå for hver eneste uke, og mange har begynt å fyre i ovnen. Det er tid for å bestille vinterens vedforsyning.
Vedfyrte bakerovner stadig mer populært
Fler og fler oppdager at vedfyrte bakerovner gir brød, pizza og andre bakervarer med unik smak.
Ved Dag i Troms lørdag 29.oktober
Vi har nå fastsatt datoen for den åpne Ved Dagen i Troms til lørdag 29. oktober.
Fagbladet Norsk Ved nr 3 går nå i trykken
Norsk Ved er nå snart ferdig trykket og sendes ut til våre medlemmer om kort tid.
Ved Dag i Troms i høst
Norsk Ved arbeider nå med planleggingen av en Ved Dag i Troms i løpet av høsten.
Pizza fra vedfyrt bakerovn er best!
På restaurant Glass i Molde tilbyes kundene rykende varm pizza fra vedfyrt bakerovn
Fagtidsskriftet Norsk Ved nr 2 går nå i trykken
Neste nummer av Norsk Ved trykkes nå. Våre medlemmer får fagtidsskriftet i postkassa rundt 9. juni. I Norges eneste fagtidsskrift for vedprodusenter får du faglig påfyll og mye nyttig informasjon om ved og vedproduksjon med stoff fra hele landet.
Fortsatt behov for fyr i vedovnene
Våren har vært temmelig kjølig i år, og mange fyrer fremdeles opp i vedovnene både morgen og kveld.
Tid for kjøp av rå ved!
Nå bør du vurdere kjøp av rå ved.
Vedarrangement i Hedmark
Medlem av Norsk Ved og  Norges største vedprodusent Roy Vermundsberget arrangerer i samarbeid med Glåmdal maskin en fagdag for vedprodusenter LØRDAG 16. APRIL KL 11-16 på Finnskogen i produksjonsanlegget til Roy. Adresse: 
Basbakkvegen, 2283 Åsnes Finnskog. 
Vi har sakset følgende fra facebook-sidene til Glåmdal maskin:
Norsk Ved om ved på Haukeland universitetssjukehus
I fjor fikk Norsk Ved en henvendelse fra Haukeland universitetssjukehus om å bidra med et foredrag for kreftpasienter.
Nylig skulle vi over til Bergens-området for å besøke noen vedprodusenter, da ble også foredraget holdt. 
Peisfyringens elementære regler
Peiskos er en viktig del av påskekosen for mange. Men hvordan fyrer du i peisen?
Ca. 150 000 personer strømløse
Og så slo uværet til også i år. Da ble mange strømløse. Husholdninger med vedovn og ved i boligen fikk langt mindre problemer enn de som kun har strømoppvarming.
Meget stor etterspørsel etter ved
Etterspørselen etter ved er nå meget stor.
Nå kommer hardkulda, har du nok ved?
De som ikke har anskaffet ved tidligere bør  absolutt vurdere innkjøp nå.
Meteorologene melder om skikkelig hardkulde på Østlandet i dagene framover. Det er varslet temperaturer ned mot 20 grader flere steder. Forbrukere som sørget for å fylle opp vedbodene i høst kan nå ta det helt rolig og kun fyre litt ekstra i ovnene. De som ikke har anskaffet ved bør nok vurdere innkjøp nå. Dette er også særdeles viktig dersom vi skulle få strømbrudd. Et vedlager er jo svært god beredskap hvis strømforsyningen svikter. Med fyr i vedovnen får man også i slike tilfeller  varme i boligen samt energi til varming av mat og varmt vann.
 
Øverst til høgre for det iskalde vinterbildet ser du "Finn vedforhandler". Denne lenken leder til en fylkesvis oversikt over medlemmer av Norsk Ved som annonserer vedsalg på våre hjemmesider. Dette er profesjonelle vedprodusenter som setter sin ære i å produsere kvalitetsved. Mange vedkunder legger vekt på medlemskap i Norsk Ved når de velger hvem de skal kjøpe ved fra. Kundene ser på medlemskapet som et kvalitetsstempel for seriøse produsenter som holder seg faglig oppdatert, gir god service og produserer ved med høg kvalitet. 
Mange forbrukere har investert i varmepumper de siste årene. Men det er stor enighet i fagmiljøene om at når temperaturen synker ned mot 15 kalde grader og enda kaldere, da bør man heller fyre i ovnen.
Ikke minst Enova anbefaler vedfyring i slik hardkulde.
Vedfyring gir svært høg effekt på kort tid. Dessuten gir vedfyring mye mer enn varme, det skapes også trivsel i en bolig når flammene knitrer.
Riktige tall for svevestøv fra vedfyring?
Det er ingen tvil om at det slippes ut en del svevstøv fra vedfyringen. Men problemene er knyttet til gamle, ikke-reintbrennende ovner som benyttes i byer og tettsteder. Dessuten, det er ikke sikkert de norske utslippstallene fra vedfyring er riktige.
Vreten AS stilte opp for vedprodusentene i Buskerud
Daglig leder av Vreten Norge AS, Svenn Anstensrud(th) og sønnen Eugen stilte opp med Palax på Ved Dagen i Buskerud. Fra september i år ble nemlig Vreten importør av Palax vedmaskiner. Karene kom helt fra sitt kontor på Skiptvedt i Østfold, men valgte allikevel å ta den lange vegen til Kongsberg for å bidra overfor vedprodusentene i Buskerud.
Norsk Ved hadde også invitert lokale firmaer, men disse kunne dessverre ikke stille opp denne lørdagen.
EIKMASKIN OG FELLESKJØPET STILTE OPP FOR VEDPRODUSENTENE
Både Felleskjøpet og Eikmaskin brukte en lørdags ettermidag på å stille opp for vedprodusentene i Telemark på Ved Dagen. Det håper vi både medlemmer av Norsk Ved og andre vedprodusenter legger merke til.
Tid for vedbestilling
Kulda begynner å innta landet vårt. Nå er det for lengst på tide med vedbestilling.
PROGRAMMET FOR VED DAGEN PÅ SØVE I ULEFOSS ER KLART

Det nye omsetningssystemet begynner nå å bli tatt i bruk av vedprodusentene. Stadig flere vedkunder vil etter hvert etterspørre faktaopplysninger som systemet kan presentere.

Norsk Ved har fått godkjent søknader til Skogbrukets Verdiskapningsfond og fylkesmannen i Telemark om midler for å arrangere Ved Dag med kurs i det nye omsetningssystemet. Som medlem av Norsk Ved inviteres du til en slik fagdag lørdag 14. november fra kl.12-ca. kl. 16. på Søve videregående skole, Ulefoss. 

NORSK VED I NATURENS VERDEN
Norsk Ved var med i NRK1 sitt program Naturens verden søndag 25. oktober. Her bidro vi også med et spørsmål til lytterne
VED DAGER I TELEMARK, BUSKERUD OG VESTFOLD
I høst arrangeres Ved Dager med kurs i det nye omsetningssystemet. Det blir også demonstrasjon av vedmaskiner.
Norsk Ved i NRK kveldsåpent
Hilde Zahl i radioprogrammet Kveldsåpent inviterte Norsk Ved til studioet for å prate om ved. Innslaget sendes onsdag 14. oktober.
Norsk Ved med innspill til den nye skogbruksmeldingen
Landbruksdepartementet arbeider nå med en ny melding om skog- og trenæringen. Norsk Ved ble invitert til å komme med innspill til arbeidene. Disse innspillene ble presentert på Landbruksdepartementets høring i Oslo fredag  18. september. Her kan du lese innspillene som også er oversendt Landbruksdepartementet.
ENDELIG UTREDER NVE NYE EFFEKTTARIFFER
NVE arbeider nå med å utrede innføring av effekttariffer, med økt nettleie for økt effektuttak. Dette er svært godt nytt for vedkunder og vedbransje. De som fyrer med ved og derved belaster nettet lite, vil ha økonomisk fordel av de nye tariffene. Vedforbrukerne får da en ekstra økonomisk motivasjon til å fyre opp i ovnen i stedet for å ta ut mer varme og effekt via panelovnene.  Norsk Ved har avgitt en uttalelse i forbindelse med NVE sin høring om saken. Her kan du lese vår uttalelse.
Agro Dynamica ny importør for Tajfun vedmaskiner
Fåvang Maskin har vært importør av Tajfun vedmaskiner. Nå har firmaet Agro Dynamica overtatt importen. 
Klart for SkogsElmia sør for Jønkøping

Hvert 2. år arrangeres store skogsmesser i Sverige. I 2013 gikk verdens største skogsmesse, Elmia Wood, av stabelen. Den 4.-6. juni i år arrangeres SkogsElmia, Nordens største skogsmesse.

10 % nedgang i vedforbruket fra 2013 til 2014
Innfyrt energimengde i vedforbruket i 2014 lå på 4,53 milliarder kWh i flg. nylig presenterte foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå. Dette er ca. 10 % reduksjon sammenlignet med forbruket i 2013.
Kjøp rå ved, nå!
I disse dager går vedmaskinene for fullt rundt om i landet. Og mange tilbyr hengerlass med rå ved. Det gir billigere ved enn å kjøpe ferdig tørket ved til høsten. Og så kan hele familien gå sammen om å lage fine vedlag.
Forskrift om forbud mot oljefyring under utarbeidelse
Klima- og miljødepartementet ba i fjor Klimadirektoratet lage utkast til forskrift vedr. forbud mot oljefyring. Det har nå Klimadirektoratet gjort.
Ligger påskeveden klar på hytta?
Påsken starter i år første uka i april. Vi håper på solrike dager, men det kan også bli både snø og kulde. Uansett vær setter mange pris på å kunne legge litt ved i peisen om kvelden. 
Ny HMS-Håndbok
Norsk Ved er medlem av Skogbrukets HMS-utvalg. Nå har utvalget laget en digital håndbok i HMS arbeide.
Norsk Ved har bidratt med bl.a. å lage en sjekkliste for vedprodusenter som arbeider med vedmaskin. Du finner sjekklista på våre medlemssider. Håndboka vil også bli nærmere omtalt i nr 3 av Norsk Ved. 
Sterk økning i biovarme innen landbruket
I 2014 økte biovarme med hele 56 % sammenlignet med 2013.
Ny vedmaskin fra Duun
Duun har nå lansert en ny vedmaskiin
50 000 strømløse. Veden berger forbrukerne.
Orkanen Ole har gått hardt utover strømforsyningen. Lørdag 7. februar meldes det at rundt 50 000 personer fra Midt-Norge og nordover er uten strøm.
Hva er egentlig prisen på ved?
Vi i Norsk Ved får av og til spørsmål om priser på ved. De kan variere mye både ut fra treslag, om man kjøper storsekker eller småsekker, om man handler hos vedprodusent eller eksempelvis på bensinstasjon. Det nye omsetningssystemet med prising av veden per kWh vil gjøre prissammenlikninger lettere for kundene.
42 kuldegrader i Karasjok
Det nye året starter svært kaldt i Finnmark. Flere steder ligger temperaturen ned mot minus 30 grader. I Karasjok var det i dag mandag 12. januar hele 42 kuldegrader. Da er det godt å ha mye tørr, energirik ved å legge i ovnen.
170 000 strømløse på Vestlandet i helga
Norsk Ved har gang på gang understreket betydningen av å ha et beredskapslager med ved i huset hvis strømmen skulle falle ut. Dette gjelder uansett om man til vanlig fyrer med ved eller ikke. Helgas Nina-orkan på Vestlandet viser hvor viktig det er å ha alternative oppvarmingsmuligheter.
Endelig statlig støtte til enkelte typer vedovner
Norsk Ved har i mange år arbeidet for at folk skal få skal få statlig støtte ved utskiftning av gamle forurensende ovner til nye, energieffektive og reintbrennende ovner. Fom. 2015 kan i hvert fall noen forbrukere få støtte.
Norsk Ved fullverdig medlem av Skogbrukets HMS utvalg
Norsk Ved har en periode hatt observatørstatus i Skogbrukets HMS utvalg. Etter vedtak i utvalget på siste møte ble vi fullverdig medlem av utvalget. PÅ bildet ser vi fra venstre de som gjorde vedtaket: Dag Skjølaas Skog Norge, Trond Leet Arbeidstilsynet, Geir Myklestad Skogbrukets kursinstitutt,  Arvid Eikeland Fellesforbundet leder av utvalget og Petter Nilsen Skogbrukets Landsforening sekretær for utvalget.
I gamle dager var også juleveden viktig. Dette var spesielt fin og energirik ved som ble stablet opp i gang eller stue.
Fremdeles er det noen som følger tradisjonen med å ta inn spesielt fin ved til jul. Ofte dekorativ bjørkeved som gjør seg godt som egen stabel i "julestua". Stadig flere velger i dag å feire jula på hytta. Og her bør også juleveden være et viktig innslag under feiringen.
 
I gamle dager, lenge før elektrisitetens tid, gikk bakstekonene rundt på bygdene for å lage julebakst. De hadde sine oppdrag på gårdene og sørget for herlige, tradisjonsrike kaker og brød. I god tid før bakstekona kom til gården sørget gårdbrukeren for å legge fram ved til fyring i takka. Men noen bommet litt på treslaget og la i beste mening fram skikkelig juleved, nemlig energirik bjørk.
Da gikk bakstekona videre til neste gård uten å bake en eneste kake. For hun visste godt at bjørka utviklet så mye energi at kakene ville bli svidd. Og hvis baksten ble svidd, da fikk bakstekona et dårlig rykte og svært få bakeoppdrag.
Mange bakstekoner ville ha gråor til julebaksten. Dette treslaget utvikler mye mindre energi og passer utmerket til steking av kaker.
 
FNs klimapanel presenterer sin siste og avsluttende del av femte hovedrapport
Fns klimapanel presenterer mandag 3. november sin siste og avsluttende del av femte hovedrapport. Dette skjer i København.
Vi har fortsatt muligheter for å kutte CO2 utslippene raskt, men da må også noe skje i Norge. Overgang til ved og annen bioenergi som oppvarmingskilder er viktig også i denne sammenheng. 
Ingen restriksjoner på vedimport fra Russland
Det kjølige forholdet til Russland har medført importrestriksjoner på enkelte varer, men ikke på ved.
Norsk Ved har den siste tiden fått spørsmål fra media vedr import av ved fra Russland. Journalister har hevdet overfor oss at russerne har innført restriksjoner på salg av ved til Norge. Dette er ikke riktig. Norsk Ved har tatt kontakt med Handels- og næringsdepartementet. De bekrefter at ved fortsatt importeres fra Russland uten russiske begrensninger.
Skattefradrag også for EØS-borgere eller direkte statlige tilskudd for kjøp av vedovner?
Statsbudsjettet er nylig lagt fram. Enova har fått 250 millioner kroner  til enøk tiltak i boliger. Fram til årsskiftet skal Enova vurdere eventuelle utvidelser av dagens tilskuddsordninger. Per dags dato er det ingen statlige støtteordninger til utskiftning av de gamle vedovnene. Samtidig varsler regjeringen i statsbudsjettet at de vil vurdere en ordning med skattefradrag for enøk-investeringer.
Pga. EØS-avtalen må en slik fradragsordning omfatte alle EØS borgere som betaler skatt i Norge. 
Fagdag om biovarme i Sør-Trøndelag
Tirsdag 28. oktober fra kl 18.30-21.30 arrangeres fagdag om biovarme på Skjetlein grønt kompetansesenter på Leinstrand. Fagsjef Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved vil også bidra med foredrag om vednæringen akkurat nå, praktiske tips til vedprodusenter og innføring i den nye omsetningssystemet med praktisk bruk av veiledningsheftet.
Med høsten kommer også mediehenvendelsene om ved
Jo mer temperaturen synker utover høsten, jo flere henvendelser får vi i Norsk Ved fra mediene. 
Ny vedmaskin fra Duun
Nytt nummer av Norsk Ved med veiledningshefte

Norsk Ved nr. 3 går nå i trykken. Heftet vil være i postkassene rundt 15. september. Sammen med dette nummeret får du som medlem av Norsk Ved et omfattende veiledningshefte for bruk av det nye omsetningssystemet med prising av veden per kWh. Heftet er laget i samarbeid med forskerne Simen Gjølsjø og Eirik Nordhagen ved Skog og Landskap på Ås.

Vinteren kommer nok, sørg for å bestille ved.
Etter å ha opplevd hetebølge over store deler av landet er det nok ikke så veldig mange som tenker på vinter og vedbestilling akkurat nå. Men vinteren, den kommer etter hvert, og utover høsten bør vedlageret fylles opp i hytter og hus. Vi vil anbefale vedkundene å være tidlig ute med bestillingene slik at veden er i hus før de første kuldegradene melder seg.
2,55 millioner ildsteder i Norge
Norsk Ved har i mange år oppfordret myndighetene til å undersøke hvor mange ildsteder for vedfyring Norge har i hytter og husholdninger. Nå har Statistisk Sentralbyrå endelig foretatt en undersøkelse. 
Nedgang i vedforbruket fra 2012 til 2013

Statistisk sentralbyrå har akkurat offentliggjort tall fra den såkalte «Vedforbruksundersøkelsen. Mild vinter i fjor reduserte vedforbruket fra 7,53 TWh (milliarder kWh) i 2012 til 5,8 TWh i 2013. Reduksjonen er altså på 1,73 TWh eller 23 % sammenlignet med 2012.

Felleskjøpet lanserer nyheter fra John Deer
Felleskjøpet er nå inne i en stor lanseringskampanje rundt om i landet med de siste traktornyhetene fra John Deer
Applikasjon Vedkalkulator
Som en del av det store vedprosjektet vi er leder for, har det blitt utviklet en applikasjon for nedlastning på smart telefon. Her kan både vedprodusenter og andre på en enkel måte regne ut pris per kWh på ved.
Spørreundersøkelse om utstyr til produksjon av fyringsved
VEPAK AS er en nyetablert bedrift i Trondheim, med røtter til NTNU, som jobber med å utvikle en maskin for å helautomatisere produksjonen av fyringsved i småsekker. I den forbindelsen trenger de hjelp av tidligere og nåværende produsenter av fyringsved til å svare på en spørreundersøkelse for å få et enda bedre innblikk i vedbransjen.
Nytt nummer av Norsk Ved går nå i trykken
Norsk Ved nr 1, Norges eneste fagtidsskrift om ved, trykkes nå og vil være i postkassene hos medlemmene i andre halvdel av mars.
Norsk Ved invitert til å bli med i Skogbrukets HMS-utvalg
Norsk Ved er nå medlem av Skogbrukets HMS-utvalg som observatør.
Lyden av ved
Det kan skrives svært mye om lyden av ved. Ikke minst instrumentmakerne er svært opptatt av klangen i forskjellige treslag. Men dette dreier seg om lyden av rå ved kontra tørr ved.
 
Strømløs, strømløs, strømløs!
Svært mange husstander har i høst blitt strømløse. Hva med varmeberedskapen?
Norsk Ved i Skogbrukets HMS utvalg
Nylig var Norsk Ved til stede på et møte i Skogbrukets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsutvalg. Utvalget ble opprettet i 1974 og består nå av representanter fra Skogbruketss Landsforening, Norges Skogeierforbund, Maskinentreprenørenes Forbund, Fellesforbundet, Arbeidstilsynet og Skogbrukets Kursinstitutt.

Skogbrukets HMS-utvalg ble opprettet i 1974. Skogbrukets HMS-utvalg er et rådgivende organ som har som formål å fremme forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid i skogbruksnæringen i Norge.

Utvalget skal holde seg løpende orientert om skadestatistikk, arbeide systematisk med å kartlegge utfordringer og fremme forslag på HMS‐tiltak innen naturbruksområdet.

Skogbrukets HMS‐utvalg er satt sammen av en representant fra:

 • Skogbrukets Landsforening (SL)
 • Maskinentrepenørenes Forbund (MEF)
 • Fellesforbundet
 • Norges Skogeierforbund
 • Arbeidstilsynet
 • Skogbrukets Kursinstitutt (SKI)

Leder og nestleder av Skogbrukets HMS-utvalg rullerer annenhvert år, mellom Fellesforbundets og Skogbrukets Landsforenings representant i utvalget.

Skogbrukets HMS‐utvalg møtes fra 4 til 6 ganger i året, og minst ett av møtene kombineres med bedriftsbesøk.

Skogbrukets Landsforening er sekretariat for Skogbrukets HMS-utvalg. Du kan kontakte utvalget på e-post:

- See more at: http://hms.skogbruk.no/artikkel.cfm?ID_art=7#sthash.IRypKuBb.dpuf

Skogbrukets HMS-utvalg ble opprettet i 1974. Skogbrukets HMS-utvalg er et rådgivende organ som har som formål å fremme forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid i skogbruksnæringen i Norge.

Utvalget skal holde seg løpende orientert om skadestatistikk, arbeide systematisk med å kartlegge utfordringer og fremme forslag på HMS‐tiltak innen naturbruksområdet.

Skogbrukets HMS‐utvalg er satt sammen av en representant fra:

 • Skogbrukets Landsforening (SL)
 • Maskinentrepenørenes Forbund (MEF)
 • Fellesforbundet
 • Norges Skogeierforbund
 • Arbeidstilsynet
 • Skogbrukets Kursinstitutt (SKI)

Leder og nestleder av Skogbrukets HMS-utvalg rullerer annenhvert år, mellom Fellesforbundets og Skogbrukets Landsforenings representant i utvalget.

Skogbrukets HMS‐utvalg møtes fra 4 til 6 ganger i året, og minst ett av møtene kombineres med bedriftsbesøk.

Skogbrukets Landsforening er sekretariat for Skogbrukets HMS-utvalg. Du kan kontakte utvalget på e-post:

- See more at: http://hms.skogbruk.no/artikkel.cfm?ID_art=7#sthash.IRypKuBb.dpuf

Skogbrukets HMS-utvalg ble opprettet i 1974. Skogbrukets HMS-utvalg er et rådgivende organ som har som formål å fremme forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid i skogbruksnæringen i Norge.

Utvalget skal holde seg løpende orientert om skadestatistikk, arbeide systematisk med å kartlegge utfordringer og fremme forslag på HMS‐tiltak innen naturbruksområdet.

Skogbrukets HMS‐utvalg er satt sammen av en representant fra:

 • Skogbrukets Landsforening (SL)
 • Maskinentrepenørenes Forbund (MEF)
 • Fellesforbundet
 • Norges Skogeierforbund
 • Arbeidstilsynet
 • Skogbrukets Kursinstitutt (SKI)

Leder og nestleder av Skogbrukets HMS-utvalg rullerer annenhvert år, mellom Fellesforbundets og Skogbrukets Landsforenings representant i utvalget.

Skogbrukets HMS‐utvalg møtes fra 4 til 6 ganger i året, og minst ett av møtene kombineres med bedriftsbesøk.

Skogbrukets Landsforening er sekretariat for Skogbrukets HMS-utvalg. Du kan kontakte utvalget på e-post:

- See more at: http://hms.skogbruk.no/artikkel.cfm?ID_art=7#sthash.IRypKuBb.dpuf

Skogbrukets HMS-utvalg ble opprettet i 1974. Skogbrukets HMS-utvalg er et rådgivende organ som har som formål å fremme forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid i skogbruksnæringen i Norge.

Utvalget skal holde seg løpende orientert om skadestatistikk, arbeide systematisk med å kartlegge utfordringer og fremme forslag på HMS‐tiltak innen naturbruksområdet.

Skogbrukets HMS‐utvalg er satt sammen av en representant fra:

 • Skogbrukets Landsforening (SL)
 • Maskinentrepenørenes Forbund (MEF)
 • Fellesforbundet
 • Norges Skogeierforbund
 • Arbeidstilsynet
 • Skogbrukets Kursinstitutt (SKI)

Leder og nestleder av Skogbrukets HMS-utvalg rullerer annenhvert år, mellom Fellesforbundets og Skogbrukets Landsforenings representant i utvalget.

Skogbrukets HMS‐utvalg møtes fra 4 til 6 ganger i året, og minst ett av møtene kombineres med bedriftsbesøk.

Skogbrukets Landsforening er sekretariat for Skogbrukets HMS-utvalg. Du kan kontakte utvalget på e-post:

- See more at: http://hms.skogbruk.no/artikkel.cfm?ID_art=7#sthash.IRypKuBb.dpuf

Skogbrukets HMS-utvalg ble opprettet i 1974. Skogbrukets HMS-utvalg er et rådgivende organ som har som formål å fremme forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid i skogbruksnæringen i Norge.

Utvalget skal holde seg løpende orientert om skadestatistikk, arbeide systematisk med å kartlegge utfordringer og fremme forslag på HMS‐tiltak innen naturbruksområdet.

Skogbrukets HMS‐utvalg er satt sammen av en representant fra:

 • Skogbrukets Landsforening (SL)
 • Maskinentrepenørenes Forbund (MEF)
 • Fellesforbundet
 • Norges Skogeierforbund
 • Arbeidstilsynet
 • Skogbrukets Kursinstitutt (SKI)

Leder og nestleder av Skogbrukets HMS-utvalg rullerer annenhvert år, mellom Fellesforbundets og Skogbrukets Landsforenings representant i utvalget.

Skogbrukets HMS‐utvalg møtes fra 4 til 6 ganger i året, og minst ett av møtene kombineres med bedriftsbesøk.

Skogbrukets Landsforening er sekretariat for Skogbrukets HMS-utvalg. Du kan kontakte utvalget på e-post:

- See more at: http://hms.skogbruk.no/artikkel.cfm?ID_art=7#sthash.IRypKuBb.dpuf
Med kulda kommer også mange mediehenvendelser
Det slår ikke feil. Når kulda kommer, da øker henvendelsene til Norsk Ved fra media. De vil ha informasjon og lage reportasjer om ved. Veldig bra.
Vedforbruket økte med 350 millioner kWh i fra 2011 til 2012.
Vedforbruket i 2012 økte betydelig. De fleste som kjøper ved har trolig brukt opp vedlageret sitt i løpet av siste fyringssesong  og har nå behov for å fylle opp før kulda setter inn for alvor.
Vellykket vedfaglig dag i Rømskog

Kjell Langsrud driver firmaet KL Miljøvarme. Lørdag 2. november arrangerte han en vellykket vedfaglig samling både for vedprodusenter og vedkunder.

 

 

Invitasjon til vedseminar i Østfold
Lørdag 2. november inviterer KL varme til vedseminar. Norsk Ved vil også holde en innledning på seminaret.
Ny automatisert produksjonslinje hos Lid Jarnindustri
Lid Jarnindustri lager bl.a Dalen vedmaskiner. Nå effektiviserer de produksjonen.
Manuell hogst øker testosteron nivået
Det er svært mange gode grunner til at man bør drive med vedhogst. Nå har forskerne funnet en til.
Stor suksess for vedfestivalen i Moss
Heidi og Einar Kristen Aas på Skallerød gård i Moss kommune arrangerte Norges første vedfestival lørdag 21. august. Det ble en stor suksess.
Furuved må fyres riktig
Vi har tidligere omtalt fyring med furuved, for furu er helt klart et godt brensel. Men det er viktig at furu fyres riktig. Tidligere forsker ved Sintef i Trondheim, Edvard Karlsvik har gitt råd.
Elmia innfridde forventningene
Ingen tvil om at Elmia bekrefter sin posisjon som verdens største skogbruksmesse. Her fantes nyheter i mengder.
Arbeidstilsynet tar opp NRK sin vedsending
Norsk Ved har tidligere påpekt en rekke alvorlige brudd på helse, miljø og sikkerhet i NRK sin vedkveld. Nå tar også Arbeidstilsynet saken opp i et brev til NRK. Arbeidstilsynet skriver:
 
Død ved i skogen viktig også for pollinerende inekter
Hva har egentlig død ved med pollinerende insekter å gjøre?
Furu er også utmerket ved
Det er først og fremst bjørk forbrukerne vil ha når de kjøper ved. Det er ikke noe dårlig valg. Bjørka har høyt innhold av energi og never som brenner lett. Dessuten er et lite lager med bjørkeved i stua et flott interiørelement. Men furuveden har også sine kvaliteter, og den er nesten like energirik som bjørkeveden.
 
Berettighet HMS- kritikk av «Nasjonal vedkveld»
-Jeg har fått mange henvendelser fra profesjonelle vedprodusenter om manglende sikkerhetsrutiner da NRK sendte sitt såkalte nasjonale vedprogram. Det er helt klart at vi i Arbeidstilsynet vil forfølge saken. Det sier Trond Leet, senioringeniør i Arbeidstilsynet og medlem av Skogbrukets HMS utvalg.
Medlemsrabatt ved kjøp av råvirke fra AT skog
Den 4. februar inngikk Norsk Ved en avtale med AT skog om rabatt for våre medlemmer ved kjøp av råvirke.
Nye vedmaskiner til sterkt reduserte priser
Norsk Ved har fått informasjon om at det nå selges nye vedmaskiner til sterkt reduserte priser. Dette kan du lese mer om på våre medlemssider
Vinterkulda slår til-nå er veden god å ha
Ingen tvil om at vinterkulda har slått til. Det meldes om temperaturer både på 20 og 30 tallet rundt om i landet. Vedovnene verdsettes nå av forbrukere i vinterlandet vårt.
Vedfyring billigere enn strøm
Kraftleverandørene har i hele høst reklamert med hvor billig strømmen er. Men de forteller ikke hele sannheten.
Sintef og Statistisk Sentralbyrå øker energiutbyttet fra gamle ovner
Sintef og SSB har tidligere kommet fram til at eldre, ikke reintbrennende ovner, utnytter 40 % av bruttoenergien i veden. I forbindelse med presentasjonen av vedforbrukstallene for 2011 har de nå øket denne utnyttingsgraden til 50 %.
 
Økende vedforbruk i hardkulda
Plutselig kom vinterkulda, og det for alvor. Rundt om i landet har det de siste dagene vært temperaturer langt ned på den blå skalaen. Husholdningene sørger for å skaffe seg ved for å  holde god innetemperatur.
Ny vedhåndbok for den profesjonelle vedprodusent
Norsk Ved har nylig gjort ferdig en ny vedhåndbok. Boka er beregnet på vedprodusenter som selger ved, men andre vil også finne mye interessant stoff i boka.
Nytt møte i Standard Norge sin komite for bioenergi
Ca. 2 ganger i året møtes Standard Norge sin komitè for bioenergi. Komitèen bidrar ved utvikling av norske og internasjonale standarder innen bioenergi. Norsk Ved er medlem av komitèen. Nylig ble høstens møte avviklet. Dette kan du lese mer om på våre medlemssider.
Norsk Ved i møte med skogeierforbundet
Norsk Ved hadde den 2. oktober et konstruktivt møte med Norges skogeierforbund
Fortsatt sterk nedgang i importveden
Importveden ble redusert med 76 % i årets 6 første måneder. I juli og august fortsetter nedgangen.
Nobios bioenergidager 2012
Hvert år arrangerer Norsk Bioenergiforening -Nobio, en stor konferanse om bioenergi. Foreningen har her sitt hovedfokus på flis og pellets. Norsk Ved har ved flere anledninger oppfordret Nobio til også å gå inn på Norges største bioenergikilde for oppvarming, nemlig ved. I år har man bl. a invitert Rène Christensen fra Jøtul og Morten Seljeskog fra Sintef for å informere om vedovner.
Nyheter for vedprodusentene på Dyrskun
Det ble presentert flere nye vedmaskiner på Dyrskun. På medlemssidene kan du lese mer.
76 % nedgang i importveden for årets 6 første måneder
I løpet av månedene januar-juni i år er nedgangen i importveden på hele 76 %
I 2011 lå importen av ved  i løpet av hele året på 285 967 fastkubikkmeter. Dette var en øking på 95 241, eller 50 % fra 2010 da importen var 190 726 fastkubikkmeter. Import tallene for de 6 første månedene i 2012 viser en dramatisk endring.
De 6 første månedene i 2011 var importen 134 097 fastkubikkmeter. De seks første måndene i år er vedimporten på kun 32 012 fastkubikkmeter, en reduksjon på hele 76 %. Du kan lese mer om importveden i fagtidsskriftet Norsk Ved nr 3 som kommer ut i begynnelsen av september.
Ny vedmaskin lanseres
Det lanseres nå en ny vedmaskin. Dette kan du lese mer om på våre medlemssider
Duun med medlemsrabatt til medlemmer av Norsk Ved
Norsk Ved har framforhandlet en medlemsrabatt for kjøp av Duun maskiner
Ca 20 % nedgang i vedforbruket fra 2010 til 2011
Den varme vinteren i fjor gjorde at vedforbruket ble noe redusert. Statistisk sentralbyrå la nylig fram sine foreløpige landstall over vedforbruket i 2011.
NVE vurderer effekt tariffer
Norsk Ved er svært tilfreds med at NVE nå utreder effekt tariffer i forbindelse med innføringen av de nye digitale strømmålerne som skal installeres.
Varmepumper bidrar til sprengt nettkapasitet. Sats heller på ved i kuldeperioder.
NVE er bekymret. Når varmepumpene kjøres på kalde vinterdager, bidrar dette til svært høge belastninger på elektrisitetsnettet vårt. Ja, sammen med annet forbruk blir da belastningene så høge at nettet vårt faktisk er på grensen av hva det kan tåle.
Hvordan blir behovet for ved til vinteren?
Vedtørken har vært upåklagelig de siste ukene og vedmaskinene rundt om i landet er nå i full gang. Men hvordan blir behovet for ved til vinteren?
Interessant bok om ved fra Lars Mytting.

Det er sjelden vi får bøker om ved og vedproduksjon og vi velger derfor  gi boka til Lars Mytting. "Hel ved" en  anmeldelse.

Ny vedmaskin fra Hakki Pilke
Hakki Pilke lanserer nå en helt ny vedmaskin. Du kan lese mer om denne på våre medlemssider
Effektiv svensk vedprodusent
På våre medlemssider kan du lese om en svensk vedprodusent med svært effektive logistikkløsninger for sin vedproduksjon
Landbruksmeldingens feil om ved
Verdien av ved dobbelt så stor som salgsverdien av tømmer.
Men det underslås i landbruksmeldingen.

Landbruksmeldingen er nå til behandling i Stortingets Næringskomitè. På den åpne høringen som komitèen arrangerte fredag 6. januar påpekte fagsjef Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved at meldingen har store fakta feil om ved og vedfyring. Disse fakta feilene bidrar til å sementere gamle og misvisende oppfatninger om at vedproduksjon og vednæring er en liten del av skogbruket.
Pressemelding ang piper
Ni av ti ønsker å beholde pipe og ildsted i  moderne boliger
Bransjeforeningen Norsk Varme er en medlemsorganisasjon for de som forhandler ovner og utstyr tilknyttet fyring. De har nylig lagt fram følgende pressemelding.
Norsk Ved med innspill til Opplands Klima - og energiplan

Den 10. november var Norsk Ved invitert til Lillehammer av Energirådet i Oppland for å holde innlegg om ved og vednæring.

Fylkeskommunen er nemlig i oppstartsfasen med å utarbeide sin klima- og energiplan og ønsket innspill i planleggingen.

Norsk Ved synes det er svært positivt at en fylkeskommune på denne måten ber om forslag og synspunkter også fra vednæringen.

Opplands klima- og energiplan
Norsk Ved med innspill til Opplands klima- og energiplan
Oppland fylkeskommune er i gang med å lage en klima- og energiplan. Som et ledd i dette arbeidet har Energiråd Innland invitert til en rådslagning på Lillehammer den 10. november. Norsk Ved er invitert til å holde en innledning. Vi vil da komme med praktiske innspill til hvordan fylkeskommunen kan bidra med tilrettelegging for vednæringen i fylket og tiltak for økt vedfyring. Foredraget til Norsk Ved vil bli lagt ut på våre hjemmesider etter den 10. november. Hvis noen av våre medlemmer i Oppland har forslag til innspill overfor Fylkeskommunen. Ta kontakt med Fagsjef Øyvind Stranna Larsen på epost: strannalarsen@gmail.com eller mob 48096833.
Ny vedmaskin fra Duun
Duun lanserer nå sin nye vedmaskin VM 370
Det er ikke hver dag vi får nye, norske vedmaskiner. Duun sin nylansering er derfor svært velkommen.
VM 370 er en maskin som tar virke opp til 37 cm i diameter. Den lanseres i to versjoner, med henholdsvis maksimum 7  tonn og 8,5 tonn kløyvekraft. Duun har nå laget en hydraulisk justerbar rammekniv med 4-deler eller 6-deler. Justeringen av vedlengder skjer trinnløst fra 20 cm til 50 cm.
Vedmaskinen ble første gang presentert på Agrisjå i Stjørdal i august. Norsk Ved var da til stede og vi vil komme med en nærmere presentasjon av maskinen i vårt medlemsblad nr 4 i år. 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord