Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Opplands klima- og energiplan
 

Adresseliste utsendelse av invitasjon Energirådslag bioenergi i Oppland

Vær vennlig å ta kontakt dersom det er ressursmiljøer / personer som ikke er med på listen

 

Navn

e-post

Tlf:

Organisasjon/bedrift

Sigrun Sigurjinsdottir

ssi@fmop.no

61266148

Fylkesmannen i Oppland

Jon Sigurd Leine

jsl@fmop.no

61266161

Fylkesmannen i Oppland

Merethe Lerfald

ml@ostforsk.no

 

Østlandsforskning

Christl Kvam

christl.kvam@nho.no

62346904

NHO Innlandet

Torunn Aass Taralrud

Torunn.Aass.Taralrud@innovasjonnorge.no

61279839

 

Innovasjon Norge

Syver Aasberg

Syver.Aasberg@innovasjonnorge.no

61279836

Innovasjon Norge

Johannes Bergum

jbe@mjosen.no

91698592

Mjøsen skog

Even Mengshol

even.mengshoel@bbnett.no

95274303

Mjøsen Skog

Ragnhild Borchenvink

rb@viken.skog.no

91759300

Viken skog

Terje Holen

terjhole@bbnett.no

61269895

Norges bonde-og småbrukarlag

Ola Råbøl 

ola.rabol@bondelaget.no

61051802

Oppland bondelag

Ola Gram Dæhlen

ogd@skogplanter.no

 

Oppland skogselskap

Knut Nysveen

Knut.nysveen@hotmail.no

95085130

Etnedal Biovarme BA .

Einar Stuve

einar@oplandske.no

 

Opplandske Biovarme AS .

Martin Thomlevold

martinth@c2i.net

 

Dokka Biovarme AS.

Jan Harald Bakke

jan.harald.bakke@eidefoss.no

 

Otta Biovarme AS.

Helge Barkenæs

harald@granrud.no

 

Heidal Miljøenergi AS.

Karl Jakob Nøkleby

askari@frisurf.no

 

Biovarme Hadeland AS.

Ivar Michael Ulekleiv

ivar.ulekleiv@ventelo.net

 

Dovre Biovarme DA.

Erik Hole

erik.hohle@energigarden.no 

90506090 

Energigården

Hallvar Helland

hallvard@energigarden.no 

95047031 

Energigården

Ole Helmer Bjørlien

olehelmer@gmail.com

95236911

Energigården

Morten Kleven

morten.kleven@oppland.org

61143353

Valle vgs

Inge Myklebust

inge.myklebust@oppland.org

61289478

Opplæring. OFK

Ivar Lien

Ivar.lien@oppland.org

61145420

Fagskolen i Gjøvik

Alemayehu Gebremedhin

alemayehu.gebremedhin@hig.no

61135174

 

Høgskolen i Gjøvik

Bengt Hillring

bengt.hillring@hihm.no

 

Høgskolen i Hedmark

Roy Peistorpet

roy@seen.no

91378969

VVS-foreningen H/O

Ola Skrautvol

ola.skrautvol@fagskolen.gjovik.no

 

VVS-foreningen / Fagskolen i Gjøvik

Einar Rørvik

einar.rorvik@sweco.no

61131660

Rådgivende ingeniører avd. Hed/Oppland

Anne Dufseth

 

hedmark-oppland@nrl.no

93043578

Norske rørleggerbedrifters landsforening, avd H/O

Arild Kvikstadhagen

ak@fossekall.no

 

Fossekall AS

Odd Hugo Gauslaa

ohg@varmefaggjovik.no

61150560

Varmefag Gjøvik

 

post@varmehuset.as

61254007

Varmehuset AS

Eivind Stranna Larsen

strannalarsen@gmail.com

32086341

Norsk ved

Hans I. Morken

 him@pemco.no

95700590

Pemco trepellets

Eilif Sandberg

esa@fmhe.no

90071389

Grønn varme i landbruket

 

oppland-s@huseierne.no

 

huseiernes landsforbund

Einar Odden (GD)

Einar.odden@gd.no

 

GD

Kjell Gurigard

 kjell@gurigard.com

 

 

Kristin Loe-Kjelstad

kristin.loe-kjelstad@oppland.org

 

Oppland fylkeskommunen

Terezia Lestinske

Terezia.Lestinska@oppland.org

 

Oppland fylkeskommuen

Trond Carlson

Trond.Carlson@oppland.org

 

Oppland fylkeskommune

Helge Midtun

helge.midttun@gran.kommune.no

99580355

Bioreg Hadeland / Gran kommune

Gunnhild Søgaard

GUS@skogoglandskap.no

91727960

Institutt for skog og landskap, Ås

 

vvs@joerstad.no

 

Jørstad AS

Halvor Askvig

halvor.askvig@nordre-land.kommune.no

 

Nordre Land kommune

 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord