Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Pressemelding ang piper
Ni av ti ønsker å beholde pipe og ildsted i  moderne boliger
Bransjeforeningen Norsk Varme er en medlemsorganisasjon for de som forhandler ovner og utstyr tilknyttet fyring. De har nylig lagt fram følgende pressemelding.

I en undersøkelse fra Norsk Statistikk, utført for Bransjeforeningen for miljøvennlige ildsteder

og skorsteiner, Norsk Varme, svarer nesten halvparten at det må være et absolutt krav til pipe

og ildsted. Like mange mener det bør installeres pipe og ildsted, selv om det ikke er

nødvendig med et absolutt krav. Kun fire prosent av de spurte mener det ikke er nødvendig

med pipe og ildsted i moderne boliger.

-Når det gjelder vedfyring har myndighetene og befolkningen lenge vært i utakt. At det er så

massiv oppslutning om pipe og ildsted gjør at vi oppfordrer både miljø- og energimyndigheter

til å lytte til befolkningen når de nå jobber med krav og standarder i moderne boliger, sier

leder i Norsk Varme, Grethe Bachmann.

Norsk Varme advarer mot en utvikling som går i retning av en mer strømdrevet oppvarming

av norske hus enn nødvendig. - Vi støtter utviklingen av lavenergiboliger og stiller oss bak

mange av kravene om isolasjon og varmegjenvinning. Det er et paradoks at passivhus krever

tilførsel av strøm for å fungere.

Vedfyring er hundre prosent klimanøytralt. Av hensyn til miljøet, energiforsyning og ikke

minst med tanke på strømbrudd, bør pipe og ildsted være en selvsagt del av moderne boliger.

I stedet risikerer vi at norske husholdninger innretter seg slik at vi får økt strømforbruk, større

belastninger for strømnettet og økt import av strøm fra kull- og atomkraftverk. Når huset står

der vil det ofte være for sent å sette inn pipe. Slike situasjoner må vi unngå, sier Bachmann.

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord