Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Hvordan blir behovet for ved til vinteren?
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
Etter en forholdsvis mild vinter etterfulgt av rekordvarme i mars er det nok ikke så mange forbrukere som nå tenker på ved og vedkjøp. Men vinteren, den kommer. Og sjøl om forrige vinter var mild og kort er ikke dette noen garanti for fortsatt milde vintre. De to hardvintrene med kulde som vi hadde 2009/2010 og 2010/2011 er gode dokumentasjoner på det.
Det vil være svært uheldig dersom vi får en høg etterspørsel av ved utover neste vinter, og norske vedprodusenter ikke klarer å levere. Oppfordringen vår er derfor at man vurderer behovet godt og samtidig tar høyde for å kunne møte ekstra etterspørsel utover vinteren. En effektiv levering av ved er også å selge rå ved nå for egen tørking. Denne leveringsmåten bør både vedprodusenter og vedkunder vurdere.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord