Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Varmepumper bidrar til sprengt nettkapasitet. Sats heller på ved i kuldeperioder.
NVE er bekymret. Når varmepumpene kjøres på kalde vinterdager, bidrar dette til svært høge belastninger på elektrisitetsnettet vårt. Ja, sammen med annet forbruk blir da belastningene så høge at nettet vårt faktisk er på grensen av hva det kan tåle.
Husholdninger med varmepumper, som også har vedovn. bør derfor fyre med ved på de kalde dagene. Det er viktig at de sørger for å skaffe seg et solid lager med ved i god tid før vinteren setter inn. Derved sikres også varmeberedskap om strømmen skulle bli brutt. Og, det skjer dessverre av og til om vinteren.
-Luft til luft varmepumper er et eksempel på enøktiltak som øker behovet for å bygge ut mer kraftnett. Det uttalte Trond Jensen i Statnett i flg Teknisk Ukeblad på en konferanse nylig.
Og han sa videre i flg Teknisk Ukeblad:
-På de kalde vinterdagene, når dise varmepumpene slutter å virke noe særlig effektiviserende, går lasten i strømnettet opp og vi får et problem. For det er i disse dagene vi dimensjonerer nettet etter.
Vi i Norsk Ved la også merke til følgende uttalelse fra Jensen:
-Mange av disse varmepumpene erstatter f. eks ved, sa han.
 
Det er ingen tvil om at nettet vårt er meget hardt belastet i kulderperioder. Vi har tidligere fått en svært klar uttalelse fra leder av landsnettsentralen i NVE Tom Tellefsen. Under hardkuldeperioden som vi hadde for et par år siden uttalte han følgende til Norsk Ved:
-Uten vedfyringen ville strømnettet vårt nå brutt sammen.
Det er en temmelig klar uttalelse om vedens betynding for energiforsyningen i Norge.
 
Dersom vi  får en utvikling der folk som har varmepumpe og mulighet for vedfyring ikke kjøper inne noe særlig ved før vinteren, da kan vi  faktisk få en kritisk situasjon. Får vi da en hard vinter vil disse husholdningene kjøre varmepumpene, selv om pumpene da har  svært liten effekt. Med det resultat at strømnettet vårt blir kritisk belastet. Vi i Norsk Ved har derfor alltid understreket betydningen av å satse på vedfyring når det er kaldt.
 
Og, sjølve varmepumpesjefen, leder av Norsk Varmepumpeforening Bård Bårdsen er faktisk helt enig med Norsk Ved.
Han uttaler følgende: Fyr med ved når det er kaldt!
 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord