Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
NVE vurderer effekt tariffer
Norsk Ved er svært tilfreds med at NVE nå utreder effekt tariffer i forbindelse med innføringen av de nye digitale strømmålerne som skal installeres.
NVE hadde for en tid tilbake forskriftene for innføring av de nye AMS målerne ute på offentlig høring to ganger. Begge ganger avgav Norsk Ved uttalelser. Og vi understreket betydningen av at man nå via de digitale målerne hadde svært gode muligheter for innføring av nye, miljøvennlige tariffer. Vi har lenge argumentert for at  strømkundene må tilbyes alternative tariffer. Dagens H4 tariff er en sløsetariff fordi man betaler like mye pr kWh uansett forbruk. Nettleiene har dessuten et fastledd som kan være flere tusen kroner. Det betyr at man betaler mindre per kWh jo mer man bruker.
Vi i Norsk Ved er derfor godt fornøyd med følgende uttalelse fra Torfinn Jensen i NVE. Uttalelsen ble nylig ble gjengitt i Teknisk Ukeblad:
" I forbindelse med innføringen av de nye AMS målerne ser NVE på om det kan være fornuftig å innføre nye tariffmodeller som er mer basert på effekt"
Ja, dette er godt nytt. Kunne vi få tariffer som er langt mer økonomisk gunstige for de som fyrer med ved og tar ut lite effekt, da vil dette helt klart stimulere til økt bruk av ved samtidig som man reduserer effektbelastningen på strømlinjene våre.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord