Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Ca 20 % nedgang i vedforbruket fra 2010 til 2011
Den varme vinteren i fjor gjorde at vedforbruket ble noe redusert. Statistisk sentralbyrå la nylig fram sine foreløpige landstall over vedforbruket i 2011.
I 2010 lå vedforbruket i hus og hytter på ca 8,23 TWh eller milliarder kWh. I 2011 ble forbruket redusert med 1.61 TWh.
Dette utgjør en reduksjon på ca 20 %. Men selv med en slik reduksjon er det viktig å merke seg at veden fortsatt er den klart dominerende av bioenergikildene til oppvarming av hus og hytter. Og, innfyrt energimengde i 2011 tilsvarer altså rundt 10 ganger årsproduksjonen i Alta kraftverk, en formidabel energimengde.
 
Hvert kvartal gjennomfører SSB en forbruksundersøkelse der 4000 personer blir spurt bl. a. om størrelsen på vedforbruket.
Disse spørreundersøkelsene danner grunnlaget for statistikken. Så er da det stor spørsmålet hvordan neste vinter blir, og om vi igjen vil få en kald vinter med tilsvarende stor etterspørsel etter ved som vi hadde i 2010.
 
For 2011 var SSB sine tall som følger.
 
Vedforbruket i hyttene i 2011 var:
 
 
Vedforbruk i fritidsboliger, energiinnhold og svevestøvutslipp (PM10) fra vedfyring fordelt på ildstedstype. 2011. 1 000 tonn og TWh

 EnhetI altPeisLukket ovn,
gammel teknologi
Lukket ovn,
rentbrennende

Vedforbruk i fritidsboligerTonn      212 840      26 502 120 52365 815
Teoretisk energiinnholdTWh0,990,120,560,31
Nyttiggjort energiTWh0,530,020,280,23
Svevestøvutslipp (PM10)Tonn4 664 3763 953 335
 
Vedforbruket i boliger i 2011 var:
 
Vedforbruk i boliger, energiinnhold og svevestøvutslipp (PM10)1 fra vedfyring fordelt på ildstedstype. 2011. Tonn og TWh

 EnhetI altPeisLukket ovn,
gammel teknologi
Lukket ovn,
ny teknologi

Vedforbruk i boligerTonn      1 205 051      52 400 587 914 564 737
Teoretisk energiinnholdTWh5,630,242,752,64
Nyttiggjort energiTWh3,390,041,371,98
Svevestøvutslipp (PM10)Tonn22 693 74319 0782 871

1  SINTEF har anbefalt faktoren 40 g PM10/kg ved brent i lukket ovn med gammel teknologi.
For områder med lite nattefyring anbefaler SINTEF en faktor på 33 g PM10/kg ved. I SSBs
beregninger er denne faktoren brukt for kommunene Oslo, Bergen, Trondheim og
Drammen.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord