Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Nobios bioenergidager 2012
Bioenergidagene arrangeres i år på Hamar 5-6 november. Den 6. november har man 3 parallelle foredragstilbud der ett er viet småskala bioenergiløsninger. Renè Christensen fra Jøtul skal informere om tekniske krav og forventninger til framtidens vedovner.  Morten Seljseskog fra Sintef informerer om ny og lovende teknologi for akkumulering av varme fra vedovner.
Du kan lese mer om programmet og påmelding på www.nobio.no
 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord