Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Fortsatt sterk nedgang i importveden
Importveden ble redusert med 76 % i årets 6 første måneder. I juli og august fortsetter nedgangen.
Importstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå viser at vedimporten fortsatt er i fritt fall. Sammenlignet med 2011 har vi nå følgende import tall for antall fastkbm ved:
 

                    2011          2012

 

Juli              11 150       1 863

August       24 680        5 661

 
 
Samlet for disse to månedene er altså nedgangen på hele 28 306 kbm eller 79 %.
Nedgangen tilsvarer altså ca 56 600 Eurosekker  eller nesten 680 000 sektsti liters sekker.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord