Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Norsk Ved i møte med skogeierforbundet
Norsk Ved hadde den 2. oktober et konstruktivt møte med Norges skogeierforbund
Norsk Ved legger vekt på et godt samarbeide med organisasjoner innen "skogbruksfamilien". Tirsdag 2. oktober møtte vi  adm. direktør Gudbrand Kvaal ( th. på bildet) og rådgiver Dag Skjølaas i skogeierforbundet. Her tok vi for oss aktuelle temaer innen ved- og skognæring.
Forhold som ble drøftet var bl.a prissetting på råvirke for ved, sortimentsregler for råvirke til ved, markedssituasjonen og et nærmere samarbeid med sikte på å stimulere vednæringen.
Norsk Ved orienterte også om næringen ut fra den begrensede offentlige statistikk som foreligger, samt våre såkalte markedsundersøkelser blant medlemmene i Norsk Ved.
Vi kommer tilbake med en reportasje om dette møtet i fagtidsskriftet vårt Norsk Ved nr 4 i år.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord