Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Sintef og Statistisk Sentralbyrå øker energiutbyttet fra gamle ovner
Sintef og SSB har tidligere kommet fram til at eldre, ikke reintbrennende ovner, utnytter 40 % av bruttoenergien i veden. I forbindelse med presentasjonen av vedforbrukstallene for 2011 har de nå øket denne utnyttingsgraden til 50 %.
 
Ved inneholder mye energi, og denne energien kan raskt omgjøres til varme. Dette er er av vedfyringens særlige fordeler, eksempelvis sammenlignet med elektrisk oppvarming. For når man fyrer opp en vedovn, utvikler mange ovner mellom 5000 watt og 7000 watt. Noen vedovner kan også yte over 10 000 watt.

Elektriske ovner har vanligvis en effekt på rundt 1000 watt. Hvis man skal erstatte den store effekten fra en eller flere vedovner med elektriske ovner, blir det svært mange el-ovner. Og i noen tilfeller kan det nok være at boligens elektriske opplegg rett og slett ikke er dimensjonert for slike store effektuttak.
 
Dessverre får vi ikke ut all energien i veden. I samarbeid med Sintef har SSB valgt å bruke en energiutnytting på 75 % i sine årlige presentasjoner over hvor mye energi Norge får utnyttet fra de moderne ovnene. Fram tom 2010 brukte SSB 40 % utnytting av energien for de gamle, ikke reintbrennende ovnene.
På bakgrunn av nye undersøkelser ved Sintef har SSB fom 2011 valgt å øke utnyttingsgraden i de gamle ovnene til 50 %. Men fremdeles er det mye energi å hente på å investere i en ny, energieffektiv og reintbrennende ovn. Ved å øke energiutbyttet fra 50 % til 75 % får vi en økning i energiutbyttet på 50 %. Det betyr svært mye ekstra varme til hus og hytter. Varme som allerede finnes der i vedkubben, men som går "rett til kråka" i de gamle ovnene.
 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord