Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Vedfyring billigere enn strøm
"Billigere strøm, nå er strømmen billig". Dette har vært gjennomgangsmelodien i mange medier på tampen av 2012. Kraftleverandørene har med stort hell nådd fram til journalistene med sitt budskap. Men det er ikke bare kraftprisen som avgjør hva forbrukerne må betale for strømmen. Nettleien er også en del av prisen på strømforbruket. Og nettleien må sjølsagt også regnes med i de totale utgiftene for bruk av strøm.

 

 

 

 

Fylkesoversikt beregnet nettleie husholdninger for 2012 - veid gjennomsnitt

 

Nettleien er inkl.mva.(25%) og inkl. forbruksavgift

 


 

http://skjema.nve.no/NettleieRapporter/DXR.axd?r=1_3

Fylke

Fastledd kr/kunde

Energiledd øre/kWh

Omregnet m/20000 kWh øre/kWh

[Expand]

Østfold

1805

38,4

47,5

[Expand]

Akershus

932

37,1

41,8

[Expand]

Oslo

750

37,4

41,1

[Expand]

Hedmark

3528

34,1

51,8

[Expand]

Oppland

3647

31,1

49,3

[Expand]

Buskerud

1834

40,6

49,7

[Expand]

Vestfold

2500

33,1

45,6

[Expand]

Telemark

2604

36,3

49,3

[Expand]

Aust-Agder

1875

39,9

49,2

[Expand]

Vest-Agder

1875

39,9

49,2

[Expand]

Rogaland

1928

34,5

44,2

[Expand]

Hordaland

1805

36,2

45,2

[Expand]

Sogn og Fjordane

2278

46,7

58,1

[Expand]

Møre og Romsdal

2471

39,6

51,9

[Expand]

Sør-Trøndelag

2227

37,0

48,1

[Expand]

Nord-Trøndelag

2375

38,9

50,7

[Expand]

Nordland

2521

30,5

43,1

[Expand]

Troms

1309

29,8

36,4

[Expand]

Finnmark

2568

20,0

32,8

[Collapse]

Landsgjennomsnitt

1930

36,0

45,6

 h


 

Kilde: NVE

 

 Oversikt over  priser på kraft fra 9 kraftleverandører per 2.1-213

Leverandør

  Fastbeløp

Flytende øre/kWh

Omregnet m/20000 kWh øre/kWh

Telinet Energi AS Telinet Online

390,00 

24,00

25,95

NorgesEnergi AS GUL e-STRØM NO1

0,00 

29,19

29,19

Tussa-24 AS Tindekraft Aktiv

0,00 

35,50

35,50

Gudbrandsdal Energi Variabel Lavpris Akonto

0,00 

37,50

37,50

Fitjar Kraftlag SA Standard variabel kraftpris

0,00 

38,70

38,70

Gudbrandsdal Energi Variabel Lavpris

375,00 

38,75

40,63

Luster Energiverk AS Variabel kraftpris

0,00 

39,50

39,50

Stranda Energiverk AS Standard variabel pris

150,00 

40,20

40,20

Gudbrandsdal Energi Variabel

0,00 

                           42,50

                           43,25

Gjennomsnitt av disse 9 leverandærene inklusiv fastbeløpet ved et forbruk på 20 000 kWh er 36,71 øre per kWh

Kilder: Konkurransetilsynet og Din Side.

 

Ved summering av landsgjennomsnittlig nettleie inklusiv fastledd ved et forbruk på 20 000 kWh, samt gjennomsnittlig kraftpris for de 9 leverandørene der fastleddene også er inkludert ( forutsatt forbruk 20 000 kWh) får vi: Nettleie 45,60 øre + kraftpris 36,71 øre=82,31 øre per kWh forutsatt et forbruk på 20 000 kWh.

 

Dette er dyrere enn kjøp av ved. Den siste markedsundersøkelsen til Norsk Ved gir en pris på kr 0,78 per kWh på Østlandet for kjøp av en 1500 liters sekk med bjørkeved. Dette er utnyttet energi som direkte kan sammenlignes med strømprisen.

 

Kraften kan man velge fritt fra de forskjellige leverandørene, noen har fastledd andre ikke.

Forbrukere som ikke ønsker fastledd, kan derfor velge selskap uten dette tilbudet.

 

Men for nettleieselskapene er det monopolsituasjon, og deres fastledd har forbrukerne ingen mulighet for å velge vekk. Nettselskapenes fastledd ligger skyhøyt over de fastleddene som kraftleverandørene har. Eksempelvis har Sør-Aurdal kraftverk et fastledd på nettleien på hele5975 kr. Dette betyr at med et forbruk på 20 000 kWh utgjør kun fastleddet nesten 30 øre per kWh. For prisen på dette fastleddet kunne en forbruker i Sør-Aurdal kjøpt ca. 7 stk. 1000 liter storsekker med bjørkeved. Med fyring i en reintbrennende ovn ville dette gitt ca. 7000 kWh varme som direkte kunne erstattet tilsvarende mengde elektrisk strøm.

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord