Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Medlemsrabatt ved kjøp av råvirke fra AT skog

Etter drøftinger melllom Norsk Ved og AT skog er det nå etablert en rabattordning ved salg av råvirke til våre medlemmer . Det er en god start på medlemsfordeler som vi også etter hvert håper å kunne tilby andre deler av landet.

Norsk Ved har ved flere anledninger arbeidet for å få til bedre prisbetingelser på råvirke til våre medlemmer. Nå har AT skog etablert et slikt tilbud.

Prisen på råvirke utgjør en stor del av kostnadene til vedprodusentene. 

Norsk Ved har ved flere anledninger tatt opp problemstillingen med økende virkes priser. Og vi har arbeidet for å etablere rabattordninger for våre medlemmer.

I høst hadde vi et møte med AT skog der vi gikk gjennom vedprodusentenes situasjon og tok opp behovet for at profesjonelle vedprodusenter får rabatt på kjøp av virke. Den 4.2-2013 inngikk AT skog og Norsk Ved avtale om en rabattordning for medlemmer av Norsk Ved når de kjøper råvirke.

 

Skogeiersamvirket AT skog dekker Telemark og Agderfylkene. Det er nå etablert en ordning der medlemmer av Norsk Ved får en rabatt på 7 % ved kjøp av råvirke. Bruttoprisen deres på bjørk er satt til kr 400 per kbm eks mva, så rabatten utgjør her kr 28 per kbm.  I flg. vår siste markedsundersøkelse var den gjennomsnittlige vedproduksjonen til våre medlemmer 164 fastkbm med ved. Setter vi volumtapet i forbindelse med tørkeprosessen til 10 %, blir

virkesforbruket da ca. 180 fastkbm med råvirke. Et medlem som forbruker denne gjennomsnittlige virkes mengden ved kjøp av virke i AT skog vil nå spare kr 5040. Det betyr en besparelse på nesten 13,5 ganger medlemskontingenten som også i 2013 er 375 kr. Avtalen som ble gjort gjeldende fra begynnelsen av februar gjelder foreløpig ut sommeren. Medlemmer av Norsk Ved må ved bestilling av råvirke oppgi sitt medlemsnummer for å få den framforhandlede rabatten. Våre medlemmer kan henvende seg til Jan Henning Rogstad i AT for bestilling av virke. Hans telefon er 95267260. E-postadresse: jan.henning.rogstad@atskog.no . Minimumsleveranse er 15 kbm for å få den framforhandlede rabatten.

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord