Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Berettighet HMS- kritikk av «Nasjonal vedkveld»
-Jeg har fått mange henvendelser fra profesjonelle vedprodusenter om manglende sikkerhetsrutiner da NRK sendte sitt såkalte nasjonale vedprogram. Det er helt klart at vi i Arbeidstilsynet vil forfølge saken. Det sier Trond Leet, senioringeniør i Arbeidstilsynet og medlem av Skogbrukets HMS utvalg.

Det var NRK Hordaland som hadde ansvaret for NRK sin martonsending om ved. Hordalandredaksjonen har også ansvaret for de populære «Norge Rundt sendingene».

 -Jeg har også tidligere fått flere henvendelser fra folk i skognæringen vedr. hordalandredaksjonens manglende forståelse for helse og sikkerhet under reportasjer fra praktisk arbeid, sier Leet.

-Vi har registrert at det i beste sendetid har blitt sendt innslag der man viser bruk av farlig redskap uten påbudt verneutstyr, sier han.

Den nasjonale vedkvelden var også et klart eksempel på at helse og sikkerhet ble underordnet behovet for å presentere mer eller mindre «artige» og «kreative» påfunn.

Allerede da NRK sendte sine små reklamesnutter før fredagens sending ble vi i Norsk Ved svært betenkt. Her så vi nemlig nærfokus på en hånd som ble holdt oppe på en vedkubbe, mens kubben gikk gjennom kløyveøksa på en vedkløyver. En klassisk høgrisikosituasjon for ulykker. Slike kløyvere er det i dag ulovlig å selge, fordi de er enhåndsbetjente. De er heller ikke lov å bruke i arbeidsforhold. Årsaken er at enhåndsbetjente kløyvere har medført utallige, svært alvorlige ulykker. Men allikevel altså velegnet til å reklamere for den nasjonale vedkvelden……

Man lager heller ikke «artigheter» og spesielt ikke «konkurranser» med en større vedmaskin i drift. Men det ble gjort på denne sendingen, og med programlederen som operatør av vedmaskinen. En oppgave som programlederen tydeligvis var svært dårlig forberedt på.

-Jeg vil bl. a. ta disse problemstillingene opp i neste møte i Skogbrukets HMS utvalg, sier Leet.

 

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord