Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Furu er også utmerket ved
Det er først og fremst bjørk forbrukerne vil ha når de kjøper ved. Det er ikke noe dårlig valg. Bjørka har høyt innhold av energi og never som brenner lett. Dessuten er et lite lager med bjørkeved i stua et flott interiørelement. Men furuveden har også sine kvaliteter, og den er nesten like energirik som bjørkeveden.
 
undefined
undefined
Norsk natur byr på mange treslag og samtlige kan brukes til ved. Men noen treslag er mer populære enn andre. Vi i Norsk Ved mener det er viktig at forbrukerne også får øynene opp for andre treslag enn bjørk, eksempelvis furu. Furuvirket utgjør rundt 25 % av Norges samlede tilvekst. Så det er store virkesmengder tilgjengelig for ved. Dessverre har vi fått meldinger om at feiervesenet i noen tilfeller fraråder bruk av furuvirke. Dette fordi man feilaktig hevder at furuvirke øker risikoen for pipebrann pga. furuvirketes store innhold av tjærestoffer. Dette er helt feil. Joda, furuvirket har en del tjærestoffer, men ved riktig fyring utgjør ikke furuvirke noe økt risiko for pipebrann i forhold til andre treslag. Dette har vi flere ganger fått klarlagt ved henvendelse til forskerne ved Sintef. Bl.a. fra tidligere ansatt forsker Edvard Karlsvik og nå hans etterfølger forsker Morten Seljeskog.
 
Bjørk inneholder 2598 kWh per kubikkmeter ved 17 % fuktighet. Men furua ligger ikke så langt under, den inneholder 2279 kWh, altså kun 12 % mindre energi.
Dessuten brenner furuvirket med svært lyse flammer, noe som gjør den ekstra godt egnet til peisved. Noen kaller derfor furuveden for lysved. Råvirket til furu er noe rimeligere enn bjørk, derfor vil forbrukerne kunne skaffe seg billigere ved når man kjøper furu sammenlignet med bjørk.
 
I samarbeid med Skog og Landskap arbeider Norsk Ved med et større prosjekt der målet er at vedprodusentene skal prise veden ut fra energinnhold. Dette vil også klarere få fram fordelene ved å bruke både furu og andre treslag som i dag ikke er så mye i bruk til ved.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord