Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Død ved i skogen viktig også for pollinerende inekter
Hva har egentlig død ved med pollinerende insekter å gjøre?
I Norge finnes 34 humlearter. Seks av disse artene står på miljøvernmyndighetenes rødliste over sjeldne og truede arter. Vi har 204 arter av villbier. 1/3 av disse er oppført i rødlisten. Mange er bekymret for tilbakegangen og noe må gjøres. Også vedprodusenter kan bidra. For rundt 50 av våre 204 villbiearter er knyttet til død ved. De fleste profesjonelle vedprodusenter er godt informert via Levende Skog om betydingen av å ta vare på døde trær i skogen. Mange hobbyprodusenter mangler nok tilsvarende kunnskaper og ser på et hvert dødt tre som råvirke for ved.
Kunnskap gir også resulatater. Økt kunnskap om døde trærs betydning både for pollinerende insekter og andre organismer kan bidra til at flere lar de døde trærne få stå der de står.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord