Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Arbeidstilsynet tar opp NRK sin vedsending
"Arbeidstilsynet har fått flere reaksjoner, både eksternt og internt etter programmet som ble sendt på NRK 15. februar i år. Arbeidstilsynet beklager at programmet i liten grad har ivaretatt
grunnleggende Helse, Miljø og sikkerhetsaspekter (HMS) ved vedproduksjonen. NRK har
gjennom programmet gitt dårlige signaler til seerne ved å bruke programsekvenser der vedproduksjonen gjennomføres uten at grunnleggende hensyn til HMS og brukernes sikkerhet er ivaretatt. Flere av sekvensene burde, ut fra et HMS perspektiv, ikke vært sendt slik".
 
Arbeidstilsynet avslutter brevet med:
"Arbeidstilsynet mener at det må være mulig å lage god underholdning som samtidig er
opplysende og informativt hva angår HMS og om gode og riktige arbeidsrutiner.
Arbeidstilsynet mener det er riktig at NRK gjennomgår sider ved sine rutiner for
programproduksjon slik at HMS perspektivet ivaretas bedre.
Arbeidstilsynet ønsker en tilbakemelding om hvordan NRK vil ivareta HMS perspektivet og
riktig bruk av utstyr og verneutstyr i planlegging og produksjon av framtidige
underholdningsprogrammer av liknende karakter".
 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord