Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Furuved må fyres riktig
Vi har tidligere omtalt fyring med furuved, for furu er helt klart et godt brensel. Men det er viktig at furu fyres riktig. Tidligere forsker ved Sintef i Trondheim, Edvard Karlsvik har gitt råd.

Edvard Karlsvik gir følgende informasjoner og råd:

 
Det er kjent at trevirke med lav tetthet slik som furu og gran er mer krevende å brenne enn trevirke med høyere tetthet som f. eks. bjørk. Trevirke med lav tetthet krever mer av ildstedet og den som fyrer for å oppnå godt resultat. Fyres det med furu, må man passe på å ha god temperatur i brennsonen og nok sekundærluft for utbrenning av gassene. Det er meget viktig at veden da er tørr for å komme fort opp i temperatur. . Tørr furu er et godt brensel dersom det blir brukt i riktige ildsted (ikke i åpne peiser) og det blir fyrt riktig.

 

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord