Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Invitasjon til vedseminar i Østfold
Lørdag 2. november inviterer KL varme til vedseminar. Norsk Ved vil også holde en innledning på seminaret.

KL Miljøvarme

inviterer til praktisk demonstrasjon og teori dag for vedfyring,

lørdag, den 2. november, 2013.

 

Kl. 10:00 møtes vi hos:

 

Bjørn Erik Unneberg,

Haukenæs

1950 Rømskog.

Tlf.: 901 27 512

Her vil det bli vist en helved kjele på 30 kW, produsert av Windhager Zentralheizung i Østerrike. Denne produserer varmtvann til en akumuleringstank på 2200 liter hvor varmen fordeles til verksted/hobbyrom i uthuset og videre via kulvert til boligen. Denne varmes opp med varmluft fra gulvene.

Det blir også vist vedmaskin fra Eiksenteret og div. andre innslag for effektiv vedhåndtering.

 

Etter den praktiske demonstrasjonen reiser vi til Rømskog Spa og Resort hotellet for å innta en toretters lunch.

 

Kl. 13:30 fortsetter vi med en seminardel bestående med foredrag fra:

 

Øyvind Stranna Larsen, Fagsjef hos Norsk Ved.

Tema: Norsk Ved, vedens betydning i Norge og riktig oppfyring og praktiske tips til brukeren.

 

Simen Gjølsjø, Institutt for skog og landskap, UMB på Ås.

Tema: Ny målemetode for ved- fra favn til kWh.

 

Pause.

 

Gudbrand Kvaal, adm.dir. Norges Skogeierforbund.

Tema:  Biovarme – avventende satsning, men store muligheter.

 

Kjell Langsrud, KL Miljøvarme.

Tema: Praktisk vedhåndtering og presentasjon av Windhager sine produkter.

Spesielt vedkjeler.

 

Deltageravgift: kr. 250,- Betales til konto: 1280 05 01081 innen 31/10-13. Husk: Oppgi navn.

 

Arrangementet retter seg mot personer som allerede fyrer med ved, vedprodusenter og ellers de som generelt er interessert i vedfyring. De som vurderer vedfyring i rehabiliterings sammenheng og nybygg, bør ha stor nytte av å delta på dette seminaret.

 

Påmelding til : KL Miljøvarme, e-post: biokjell@miljovarme.no eller tlf. 975 27 747

innen 21. oktober, 2013 .

 

Begrenset deltagerantall, max 40 personer. Førstemann til mølla ………

 

Håper på stor respons

og ønsker alle interesserte velkommen.

 

Arrangør:

KL Miljøvarme i samarbeide med

Aurskog-Høland Kommune

Rømskog Kommune

Eikmaskin, Bjørkelangen

 

Hemnes, 16/10-2013

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord