Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Vellykket vedfaglig dag i Rømskog

Arrangementet var et samarbeid mellom KL Miløvarme, Rømskog kommune og Eiksenteret på Bjørkeland. Første del av arrangementet

var demonstrasjon av vedkjeler, eksempler på effektiv vedhåndtering og produksjon av ved med vedmaskin.

Den andre delen bestod av foredrag der Simen Gjølsjø fra skog og landskap tok for seg det nye omsetningssystemet for ved. Gudbrand Kvaal fra Skogeierforbundet drøftet skoglige forhold omkring økt bruk av bioenergi. Kjell Langsrud KL Miljøvarme gikk inn på vedkjelene som firmaet forhandler. Øyvind Stranna Larsen fra Norsk Ved dokumenterte vedens store betydning for energiforsyningen i Norge og ga praktiske råd for hvordan vedkunder kan øke energiutbyttet fra ovnene sine. Norsk Ved vil presentere nærmere info fra arrangementet i vårt fagblad.

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord