Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Vedforbruket økte med 350 millioner kWh i fra 2011 til 2012.
Vedforbruket i 2012 økte betydelig. De fleste som kjøper ved har trolig brukt opp vedlageret sitt i løpet av siste fyringssesong  og har nå behov for å fylle opp før kulda setter inn for alvor.
Statistisk Sentralbyrå la nylig fram tall over vedforbruket for 2012. I forhold til 2011 økte vedforbruket i husholdninger og hytter/fritidsboliger med ca 5 %. Prosentvis er ikke økningen så stor. Men siden vedforbruket i Norge er så omfattende betyr denne prosenten en økning på hele 350 millioner kWh. Regner vi økningen i forhold til energi innholdet i en 60 liters sekk med bjørkeved, så utgjør 350 millioner kWh ca. 3,5 millioner slike 60 liters sekker. Det er temmelig mye ved!
 
Tallene viser også at vedforbruket i husholdninger gikk opp med 640 millioner kWh, mens vi hadde en reduksjon av vedforbruket på hyttene med 290 millioner kWh. Samlet for husholdninger og hytter blir derved økningen 350 millioner kWh.
 
Det er svært positivt å registrere at husholdningene i 2011  økte sitt vedforbruk med ca. 10 % i forhold til 2011.
 
 
44 prosent av veden ble brent i lukket ovn med gammel teknologi, mens 4 prosent av veden ble brent i peis.Dette betyr at 52 % ble brent i reintbrennende ovner som utnytter vedenergien svært godt og slipper ut lite svevestøv.
Vi skulle også svært gjerne hatt statistikk over hvor mange vedovner vi har i landet, både reintbrennende og ikke- reintbrennende. Dette er viktig for å ha oversikt over hvilke effekt landets vedovner kan tilføre. Slik statistikk ville også vært viktig for å få bedre oversikt over behovet for utskiftning, og hvor raskt utskiftningen går. Men til tross for mange henvendelser fra Norsk Ved om dette har ikke myndighetene etablert en slik statistikk, enda.
 
Statistikken over vedforbruket i husholdninger og fritidsboliger de siste årene viser følgende tall:
 
2007-7,12 TWh eller milliarder kWh
2008-7,13 TWh
2009-7,29 TWh
2010-8,13 TWh
2011-7,18 TWh
2012-7,53 TWh
 
I 2010 registrerte SSB det høgeste vedforbruket som er registrert siden man etablerte statistikken i 1990.
 
SSB sin statistikk over vedforbruket dokumenterer vedens store betydning for energitilførselsen i Norge. Veden utgjør rundt halvparten av all bioenergiforbruk i landet vårt. Og uttalelsene fra NVE er entydige: I kalde vintre ville strømsystemet vårt brutt sammen dersom vi ikke hadde hatt vedfyringen. Så viktig er faktisk det arbeidet profesjonelle vedprodusenter og hobbyhoggere utfører hvert eneste år. Og så viktig er det at forbrukerne velger ved til oppvamring.
 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord