Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Strømløs, strømløs, strømløs!
Svært mange husstander har i høst blitt strømløse. Hva med varmeberedskapen?
Høstens gjentatte stormer har skapt store problemer for strømforsyningen i deler av landet. Heldigvis har ikke temperaturen vært mange grader under null. Derved har de fleste unngått de helt store problemene. Nettselskapenes folk har gjort en formidabel innsats med rettinger. Trær har ligget over linjene, strømkabler er brutt. Alle som har en viss erfaring med felling av trær forstår umiddelbart hvilke problemer man står over for når store trær ligger og vipper over strømledningene. Men uansett innsats har man ikke kunnet unngå at ti-tusener av mennesker har vært strømløse i perioder.
Strømbrudd vil alltid medføre problemer. Men med vedovn og ved i boligen har folk i hvert fall mulighet for å holde varmen, samt varme både mat og vann.
Vedfyringens betydning i beredskapssammenheng har dessverre vært alt for lite fokusert av våre myndigheter. Vi i Norsk Ved har ved utallige anledninger påpekt akkurat dette.
 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord