Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Lyden av ved
Det kan skrives svært mye om lyden av ved. Ikke minst instrumentmakerne er svært opptatt av klangen i forskjellige treslag. Men dette dreier seg om lyden av rå ved kontra tørr ved.
 
Vedprodusenter og vedkunder har alltid vært opptatt av at veden skal være skikkelig tørr før den legges i ovnen. I våre dager er dette enkelt å sjekke, man bruker en fuktighetsmåler. Ved bør ha en fuktighetsprosent som ikke er noe særlig over 20 % av tørrvekt. Men lenge før fuktighetsmåleren var oppfunnet ble også vedens tørrhet undersøkt, på en svært enkel måte: Man slo to vedkubber mot hverandre. Også i dag er det mange som benytter denne metoden. For tørre vedkubber som slåes mot hverandre gir en hard og klangfull lyd. Rå ved gir en langt mykere, dump lyd.
Nå har forskerne på Skog og Landskap tatt opp lydprøver av tørr og rå ved. På disse prøvene slåes tørre vedkubber med ca. 15 % fuktighet av tørrvekt mot hverandre, altså veldig tørr, fin ved.
Og, man har slått vedkubber med 100 % fuktighet av tørrvekt mot hverandre, den veden bør nok ikke legges i ovnen før etter en del tørking. Her kan du gå inn på linken til klangtestene. Klikk så på de grønne firkantene ut for tørr ved og rå ved og hør forskjellen!
 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord