Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Norsk Ved invitert til å bli med i Skogbrukets HMS-utvalg
Norsk Ved er nå medlem av Skogbrukets HMS-utvalg som observatør.
Etter at Norsk Ved presenterte vårt interesseforum og vårt arbeid for Skogbrukets HMS-utvalg fikk vi invitasjon til å bli medlem av utvalget med observatørstatus. Denne  invitasjonen  svarte vi ja på. Skogbrukets HMS-utvalg er et viktig forum for å bidra til bedre arbeidsmiljø innen skogbruksnæringen. Norsk Ved har nå både møterett, talerett og forslagsrett i forumet.
Den muligheten vil vi benytte til å ta opp HMS problemer og forsøke å bidra til løsninger. Særig for vednæringen, men også for skogbruksnæringen generelt.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord