Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Nedgang i vedforbruket fra 2012 til 2013

Statistisk sentralbyrå har akkurat offentliggjort tall fra den såkalte «Vedforbruksundersøkelsen. Mild vinter i fjor reduserte vedforbruket fra 7,53 TWh (milliarder kWh) i 2012 til 5,8 TWh i 2013. Reduksjonen er altså på 1,73 TWh eller 23 % sammenlignet med 2012.

Vedforbruket påvirkes en del av temperaturforholdene. Men også i milde vintre er vedforbruket meget stort. Innfyrt energimengde fra ved, dvs brutto energi innhold i veden, utgjorde altså 5,8 milliarder kWh i 2013. SSB har regnet om dette til utnyttet energi, dvs den energimengden fra veden som man får nytte av i form av varme. Denne varmemengden utgjør 3,57 TWh, noe som direkte kan sammenlignes med alternativ varme fra elektrisitet.

Alta kraftverk produserer i et normalår ca. 0.655 TWh. Utnyttet energi fra ved i 2013, med noe mindre vedforbruk enn vanlig, tilsvarte allikevel energiproduksjonen i 5,5 Alta-kraftverk. Det er temmelig mye energi! Statistikken forteller oss at vedforbruket på hyttene var omtrent det samme i 2012-0,99 TWh som i 2013-1,0 TWh. Det er derfor boligene som har redusert vedfyringen en del.

 

Statistikken over vedforbruket i husholdninger og fritidsboliger de siste årene viser følgende tall over innfyrt energimengde:

2007-7,12 TWh eller milliarder kWh

2008-7,13 TWh

2009-7,29 TWh

2010-8,13 TWh høgeste registrerte forbruk siden SSB startet med undersøkelser av vedforbruket i 2005.

2011-7,18 TWh

2012-7,53 TWh

2013-5,80 TWh lågeste registrerte forbruk.

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord