Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
2,55 millioner ildsteder i Norge
Norsk Ved har i mange år oppfordret myndighetene til å undersøke hvor mange ildsteder for vedfyring Norge har i hytter og husholdninger. Nå har Statistisk Sentralbyrå endelig foretatt en undersøkelse. 
Det er viktig å ha oversikt over hvor mange ovner og peiser vi har. Ikke minst er det av stor betydning å følge med på hvordan utskiftningen av gamle ovner skjer. SSB har nå dokumentert følgende:
 
Totalt antall ildsteder( peis/ lukket ovn) i husholdninger og hytter: 2,55 millioner.
Antall åpne peiser: 350 000 i husholdninger og 50 000 i fritidsboliger til sammen 400 000.
Antall lukkede ovner med ny teknologi: 700 000  i boliger og 150 000 i fritidsboliger, til sammen 850 000. 42 % av antall lukkede ovner med både ny og gammel teknologi.
Antall lukkede ovner med gammel teknologi: 1 million i boliger og 200 000 i fritidsboliger, til sammen 1,2 millioner. 58 % av antall lukkede ovner med både ny og gammel teknologi.
Totalt antall lukkede ovner både med ny og gammel teknologi: 2 050 000.
Antall ovner hvor man kan bruke olje eller parafin kombinert med ved: 100 000. 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord