Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Vinteren kommer nok, sørg for å bestille ved.
Etter å ha opplevd hetebølge over store deler av landet er det nok ikke så veldig mange som tenker på vinter og vedbestilling akkurat nå. Men vinteren, den kommer etter hvert, og utover høsten bør vedlageret fylles opp i hytter og hus. Vi vil anbefale vedkundene å være tidlig ute med bestillingene slik at veden er i hus før de første kuldegradene melder seg.
I fjor hadde vi en relativt mild vinter. Men i perioder sank temperaturen langt under null, noe bildet viser. Bildet ble tatt i nærheten av Tynset i midten av januar.
Med fullt vedlager har man svært god varmeberedskap mot låge temperaturer. Dessuten er man garantert varme, samt mulighet for vannvarming og matlaging sjøl om strømmen skulle falle ut.
Vi vil anbefale  vedkundene å kjøpe norskprodusert ved i stedet for  langtransportert ved fra utlandet. Kjøp av lokalprodusert, norsk ved gir klimavennlig energi, noe som er viktig for mange vedkunder. Vi anbefaler vedkundene å be om informasjon på salgsstedet om hvor veden er produsert.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord