Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
FNs klimapanel presenterer sin siste og avsluttende del av femte hovedrapport
Fns klimapanel presenterer mandag 3. november sin siste og avsluttende del av femte hovedrapport. Dette skjer i København.
Vi har fortsatt muligheter for å kutte CO2 utslippene raskt, men da må også noe skje i Norge. Overgang til ved og annen bioenergi som oppvarmingskilder er viktig også i denne sammenheng. 
FNs klimapanel slår fast at klimaendringer har hatt konsekvenser for natur og samfunn over hele verden de siste tiårene. Temperaturen vil fortsette å stige. Uten utslippsreduksjoner vil risikoen for alvorlige og irreversible klimaendringer være høy mot slutten av århundret, selv med klimatilpasning. Vi må kutte utslippene mye og raskt for å begrense framtidige klimaendringer til et nivå vi evner å tilpasse oss til. Men det tar tid før vi får gevinster av utslippsreduksjoner. For å redusere konsekvensene i dag og de nærmeste tiårene, er tilpasning nødvendig. Forskere over hele verden har pekt på at  klimaet vårt er i endring. Her i Norge har vi de siste årene registrert store og intense nedbørsmengder , noe som har bidratt til store flomkatastrofer. Bruk av olje og parafin til oppvarming, samt bruk av importert elektrisitet basert på kullkraft burde vært utfaset fra norsk bruk forlengst. Ved bruk av 1 kWh elektrisitet produsert av kullkraft bidrar man til å slippe ut 1 kg CO2. Det er også grunn til å stille spørsmål ved CO2 forbruket fra transport når ved importeres fra tidligere Østblokk- land og helt opp til Norge. Eksempelvis selges ved i Tromsø-området, denne  er transportert helt fra Baltikum. Både forbrukere og selgere av ved har et ansvar for å bidra til mindre CO2 utslipp. Det kan de gjøre bl.a. ved å benytte lokalprodusert ved.
 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord