Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Norsk Ved fullverdig medlem av Skogbrukets HMS utvalg
Norsk Ved har en periode hatt observatørstatus i Skogbrukets HMS utvalg. Etter vedtak i utvalget på siste møte ble vi fullverdig medlem av utvalget. PÅ bildet ser vi fra venstre de som gjorde vedtaket: Dag Skjølaas Skog Norge, Trond Leet Arbeidstilsynet, Geir Myklestad Skogbrukets kursinstitutt,  Arvid Eikeland Fellesforbundet leder av utvalget og Petter Nilsen Skogbrukets Landsforening sekretær for utvalget.

Skogbrukets HMS-utvalg ble opprettet i 1974. Skogbrukets HMS-utvalg er et rådgivende organ med formål å fremme forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid i skogbruksnæringen i Norge.

Utvalget skal holde seg løpende orientert om skadestatistikk, arbeide systematisk med å kartlegge utfordringer og fremme forslag på HMS‐tiltak innen naturbruksområdet.

Skogbrukets HMS‐utvalg er satt sammen av en representant fra:

  • Skogbrukets Landsforening (SL)
  • Maskinentrepenørenes Forbund (MEF)
  • Fellesforbundet
  • Skog Norge (tidligere Norges Skogeierforbund)
  • Skogbrukets Kursinstitutt (SKI)
  • Arbeidstilsynet (observatør)
  • Norsk Ved 
På utvalgets møte mandag 15. desember ble Norsk Ved tilbudt fullverdig medlemskap, noe vi umiddelbart takket ja til.
Gjennom vårt arbeid i utvalget vil vi etter beste evne forsøke å bidra til at både vedprodusenter og andre innen skognæringen har en arbeidssituasjon som i størst mulig grad ivaretar hensynet til helse, miljø og sikkerhet.
 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord