Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Endelig statlig støtte til enkelte typer vedovner
Norsk Ved har i mange år arbeidet for at folk skal få skal få statlig støtte ved utskiftning av gamle forurensende ovner til nye, energieffektive og reintbrennende ovner. Fom. 2015 kan i hvert fall noen forbrukere få støtte.
Det er "oljefyrerne" som nå har fått en ny støtteordning slik at de raskest mulig går over til en mer miljøvennlig oppvarmingsmetode. Oljekjelen må erstattes med en varmesentral som leverer fornybar varme til det vannbårne varmeanlegget i huset. Slik varmesentral kan være: vedkjel, pelletskjel, ved- og pelletskaminer med vannkappe, luft/vann varmepumpe, væske/vann varmepumpe eller fjernvarme. Gjennomføring og utgifter til fjerning av oljekjel og –tank rapporteres samtidig som ny varmesentral. Tilskudd til fjerning kommer i tillegg til tilskudd til ny varmeløsning. 
 
 Tilskudd til fjerning av oljekjel og –tank beregnes som 25 % av dokumentert totalkostnad, inkl. mva. Maksimalt støttebeløp per prosjekt er kr. 10.000 som kommer som tillegg til tilskuddet for varmesentral. 
 
Ved utskiftning av oljefyren kan man  redusere klimagassutslippene  med 3 588 kilo i året ved å bytte til en mer miljøvennlig oppvarmingsløsning. Dette tilsvarer de årlige utslippene fra nesten 2 biler!
 
I  juni 2012 vedtok Stortinget klimaforliket mellom regjeringspartiene og Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre. Klimaforliket går inn for et forbud mot fyring i private hjem med fossil energi i 2020. Hvordan forbudet vil se ut i praksis og hvordan det vil bli håndhevet er ennå ikke avklart. Forbudet vil  angå alle boligeiere som varmer opp boligen sin med fossil energi gjennom et oljefyrt sentralvarmeanlegg eller en parafinkamin. I fagtidsskriftet Norsk Ved nr 1 som utkommer i midten av mars har vi en fyldig artikkel om de aktuelle støtteordningene.

 


 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord