Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Hva er egentlig prisen på ved?
Vi i Norsk Ved får av og til spørsmål om priser på ved. De kan variere mye både ut fra treslag, om man kjøper storsekker eller småsekker, om man handler hos vedprodusent eller eksempelvis på bensinstasjon. Det nye omsetningssystemet med prising av veden per kWh vil gjøre prissammenlikninger lettere for kundene.
Hvor mye energi det er i veden avgjøres av to faktorer: Fuktighetsprosent og vekt. Når man kjenner disse to faktorene, kan man også bestemme brutto energiinnhold i veden. Men dessverre får vi ikke ut hele brutto energiinnhold i form av varme når vi fyrer.
Vedkjeler utnytter  ca. 90 % av brutto energien, moderne reintbrennende ovner utnytter 75 % og gamle, ikke reintbrennende ovner 50 %.
Registrerte landsgjennomsnittlige priser hos Norsk Ved viser at  energiprisen for bjørk i storsekk ligger på ca. 75 øre  per kWh når man fyrer i en moderne ovn. Denne energiprisen kan direkte sammenlignes med elektrisitetsprisene. Om vinteren er elektrisitetsprisen
( både energiledd og nettledd) ofte opp mot 1 krone per kWh. 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord