Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
50 000 strømløse. Veden berger forbrukerne.
Orkanen Ole har gått hardt utover strømforsyningen. Lørdag 7. februar meldes det at rundt 50 000 personer fra Midt-Norge og nordover er uten strøm.
Det  ble  mørkt over store deler av landet i helga i forbindelse med orkanen Oles herjinger. Men heldigvis, ikke kaldt i alle hjem.
På NRK lørdag 7.2 kunne vi se en reportasje fra en familie i nord som hadde det ganske bra, til tross for strømbruddet. Med parafinlys på bordet og fyr i vedovnen hadde de ingen store problemer med strømbruddet.
-Vi har det godt og varmt sjøl om strømmen er borte, fortalte de.
-Vedboden er full, og vi har god fyr i ovnen. 
En leder for elektrisitetsforsyningen i nord ble intervjuet. Han håpet strømkundene hadde mulighet for vedfyring. 
Var det kanskje på tide også for myndighetene å få få forståelse for vedens store betydning også  som varmeberedskap i forbindelse med strømbrudd? 
For i Nord-Norge er det slik at vedprodusentene sliter med en svært så urettferdig konkurransesituasjon overfor strømbransjen.
Strøm til boliger er fritatt for merverdiavgift. Vedsalg må belastes  merverdiavgift.
Til tross for dette bidrar vedprodusentene så godt de kan til energiforsyningen i landsdelen. Slik at forbrukerne kan sikres ved både i situasjoner med og uten strømbrudd.
Norsk Ved har ved utallige anledninger tatt opp den urettferdige konkurransesituasjonen med myndighetene. Men ingen ting har skjedd. 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord