Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Sterk økning i biovarme innen landbruket
I 2014 økte biovarme med hele 56 % sammenlignet med 2013.

I 2014 brukte Innovasjon Norges bioenergiprogram 68 millioner kroner på gårdsvarme og varmesalgsanlegg. Spesielt er økningen i salg av varme stor.  Dette viser at biovarme er konkurransedyktig. Bruken av bioenergi til vannbåren varme i landbruket økte fra 2013 til 2014 med 56 prosent, totalt til 306 GWh. Hvor mye av dette som er varme fra vedkjeler er det ikke statistikk over, men vi vil anta at en rekke gårdbrukere også har satset på denne typen bioenergi.

–  Landbrukets økte interesse for å ta i bruk  bioenergi er svært gledelig. Det viser at landbruket tar ansvar for å bruke mer fornybar energi,  og at de er opptatt av å ta vare på miljøet.  I tillegg til muligheter for økte inntekter gjennom leveranse av varme og brensel, betyr dette også sparte kostnader i egen produksjon, sier Øyvind Halvorsen, leder for Bioenergiprogrammet i Innovasjon Norge.

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord