Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Forskrift om forbud mot oljefyring under utarbeidelse
Klima- og miljødepartementet ba i fjor Klimadirektoratet lage utkast til forskrift vedr. forbud mot oljefyring. Det har nå Klimadirektoratet gjort.
Det er politisk flertall for innføring av et forbud mot oljefyring i 2020. Nylig oversendte Klimadirektoratet sitt forskriftsforslag til
Klima- og miljødepartementet.
For vednæringen er dette hyggelig lesning. Klimadirektoratet foreslår å innføre et forbud mot bruk av fossil olje  bl.a. i boliger og hytter/fritidsboliger. Man unntar imidlertid fra forbudet fritidsboliger mindre enn 50 kvadratmeter. Vi i Norsk Ved ser ingen grunn til at de mindre hyttene skal unntas fra et slikt forbud. Satser man  på utfasing av olje til oppvarming, ja da bør alle hytter  være omfattet av forbudet.
Vi regner med at Klima- og miljødepartementet vil legge ut de nye forskriftene på høring om ikke så lenge. Da vil også Norsk Ved uttale seg. Bl.a. med sikte på endring av de foreslåtte bestemmelsene for hytter slik at alle hyttene blir omfattet av forbudet.
 
Vedprodusentene bør nå benytte muligheten i årene fram til forbudet trer i kraft med å profilere vedfyring, både i vedovner og vedkjeler, som et mye bedre alternativ enn oljefyring.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord