Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
10 % nedgang i vedforbruket fra 2013 til 2014
Innfyrt energimengde i vedforbruket i 2014 lå på 4,53 milliarder kWh i flg. nylig presenterte foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå. Dette er ca. 10 % reduksjon sammenlignet med forbruket i 2013.
Siden 2010 har vedforbruket i Norge vært synkende. Dette har nok sammenheng med de milde vintrene. I 2010 var vedforbruket rekordhøgt med innfyrt energimengde på 8,13 milliarder kWh eller TWh. Da hadde vi også en svært kald vinter. Dette er det høgeste vedforbruket Statistisk Sentralbyrå har registrert siden de startet med sine målinger av vedforbruk i 1995. Siden 2010 har vi hatt følgende utvikling av vedforbruket:
 
2011-7,18 TWh
2012-7,53 TWh
2013-6,05 TWh
2014-5,43 TWh
 
Men til tross for disse kurvene er allikevel vedforbruket i Norge svært stort. Hvis vi omregner hele vedforbruket i 2014 til antall 60-liters sekker med bjørk får vi ca. 57 millioner sekker, altså rundt 11 sekker fordelt på hver eneste nordmann. Det er mye ved, veldig mye ved! 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord