Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
VED DAGER I TELEMARK, BUSKERUD OG VESTFOLD
I høst arrangeres Ved Dager med kurs i det nye omsetningssystemet. Det blir også demonstrasjon av vedmaskiner.
Høstens Ved Dager arrangeres i år som følger:
 
Telemark: Søve vdg. skole lørdag 14. november kl. 12-16.
 
Buskerud: "Skauskolen" i Saggrenda, Kongsberg videregående skole studiested Saggrenda, lørdag 21. november kl. 12-16.
 
Vestfold: Melsom videregående skole lørdag 5. desember kl. 12-16.
 
Hovedinnslaget i år blir kurs i det nye omsetningssystemet. Etter dette kurset vil man ha full innsikt i det nye omsetningssystemet slik at dette raskt kan taes i bruk. 
 
Programmene for Ved Dagene er nå under utarbeidelse og vil etter hvert bli lagt ut her på våre hjemmesider. Medlemmer av Norsk Ved vil få brev med personlig invitasjon og program for dagen.
 
Ved Dagene til Norsk Ved er åpne for alle, og vi oppfordrer spesielt næringsdrivende vedprodusenter til å holde av denne dagen for faglig oppdatering allerede nå. 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord