Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
PROGRAMMET FOR VED DAGEN PÅ SØVE I ULEFOSS ER KLART

Det nye omsetningssystemet begynner nå å bli tatt i bruk av vedprodusentene. Stadig flere vedkunder vil etter hvert etterspørre faktaopplysninger som systemet kan presentere.

Norsk Ved har fått godkjent søknader til Skogbrukets Verdiskapningsfond og fylkesmannen i Telemark om midler for å arrangere Ved Dag med kurs i det nye omsetningssystemet. Som medlem av Norsk Ved inviteres du til en slik fagdag lørdag 14. november fra kl.12-ca. kl. 16. på Søve videregående skole, Ulefoss. 

Program

 

Kl. 12. Velkommen til Søve ved rektor Terje Kristoffersen. Informasjon om bruk av skogfond. Kurs i det nye omsetningssystemet. Kurset tar for seg alle sider ved omsetningssystemet og gir fullstendig informasjon for å ta systemet i bruk. Fagsjef Øyvind Stranna Larsen Norsk Ved.

Det grønne skiftet, tar vi ansvar? Praktiske erfaringer med utbygging og drift av vedkjeleanlegg. Styreleder i Telemark Skogselskap Sverre Siljan. Søve spanderer deretter enkel bevertning etterfulgt av m askindemonstrasjoner. 

I våre søknader om midler fra Skogbrukets Verdiskapningsfond og fylkesmannen i Telemark er det forutsatt god oppslutning om arrangementet, spesielt blant våre medlemmer. Men arrangementet er åpent for alle næringsdrivende vedprodusenter eller andre som er interessert i ved.  Godt frammøte er viktig for at vi skal kunne fortsette med tilsvarende arrangementer. Vi håper derfor du vil reservere denne lørdags ettermiddagen til å holde deg faglig oppdatert og få et hyggelig møte med yrkeskollegaer.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord