Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Ca. 150 000 personer strømløse
Ekstremværet "Tor" rammet særlig Vestlandet i helga. Det resulterte også i at svært mange mistet strømmen. Nettselskapenes mannskaper gjorde en formidabel jobb med rettinger, men fredag 29.1 og lørdag 30.1 var hele 150 000 uten strøm.
Forhåpentligvis hadde de fleste strømløse vedovn og ved i huset. Da blir ikke slike strømbrudd like problematiske som for  de husholdningene som kun baserer seg på strømoppvarming. Med vedfyring holder man varmen, også når strømmen går. Vedovner kan også benyttes til varming av vann og tilberedning av varm mat.
Kllimaproblemene gjør at vi vil få mer ekstremvær i årene framover. Med tilsvarende strømbrudd. God beredskap for å redusere ulempene i slike situasjoner er å ha tilgang på en eller flere vedovner, samt sørge for å ha et solid lager med ved i boligen. 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord