Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Norsk Ved om ved på Haukeland universitetssjukehus
I fjor fikk Norsk Ved en henvendelse fra Haukeland universitetssjukehus om å bidra med et foredrag for kreftpasienter.
Nylig skulle vi over til Bergens-området for å besøke noen vedprodusenter, da ble også foredraget holdt. 
Lilly Vinje er trivselskoordinator på Haukeland Universitetssjukehus. Hun forsøker å bidra til at  pasientene av og til får litt annet å tenke på enn kun sjukdom. Kreft er en svært alvorlig diagnose, og kreftpasientene har nok et ekstra stort behov for å kunne få litt andre impulser enn hva leger og sykepleiere kan bidra med som ledd i behandlingen.
 
Norsk Ved v/fagsjef Øyvind Stranna Larsen syntes derfor det var viktig å si ja til invitasjonen, og han bidro med et vedforedrag for disse pasientene.
Foredraget ble i hovedsak vinklet mot brukere av ved. Vi tok bl.a. for oss fyring og lagring. I tillegg hadde vi laget en liten ved-quiss som pasientene forsøkte å løse, det klarte de. Norsk Ved bidro også fine premier til de som løste oppgavene. Vi fokuserte  på at ved er mye mer enn varme. Vedvarme gir jo også gode opplevelser og grunnlag for fin og nær kommunikasjon inntil peis og ovn.
Lilly Vinje var svært takknemlig for at Norsk Ved stilte opp, og pasientene satte stor pris på innslaget i sykehushverdagen. 
På bildet ser vi trivselskoordinator Lilly Vinje og fagsjef i Norsk Ved Øyvind Stranna Larsen avbildet like før foredraget. 
 
 
 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord