Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Fagtidsskriftet Norsk Ved nr 2 går nå i trykken
Neste nummer av Norsk Ved trykkes nå. Våre medlemmer får fagtidsskriftet i postkassa rundt 9. juni. I Norges eneste fagtidsskrift for vedprodusenter får du faglig påfyll og mye nyttig informasjon om ved og vedproduksjon med stoff fra hele landet.

I Norsk Ved nr 2 kan du bl.a. lese om et meget effektivt produksjonsanlegg på Askøy utenfor Bergen. Vi har også en annen reportasje fra Vestlandet som beskriver et svært godt eksempel på samarbeid mellom en næringsdrivende vedprodusent og en vernet bedrift.

Vi presenterer en særdeles kreativ stablekasse for storsekker, og du kan lese om en vedprodusent i Skien som stortrives i skogen og på produksjonsplassen. Mengden importved de siste årene legges fram, og du kan lese  om vedbruken på setrene i de eldste tider.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord