Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Hvem blir årets vedprodusent?
I år har Norsk Ved valgt å utnevne "Årets Vedprodusent" blant medlemmene av Norsk Ved. For å kunne foreslå kandidater må du også være medlem av Norsk Ved. Her er retningslinjene.

UTVELGELSE OG PREMIERING AV «ÅRETS VEDPRODUSENT 2017».

1.     Medlemmer av Norsk Ved kan foreslå «Årets vedprodusent» blant medlemmer av Norsk Ved. Forslagene må begrunnes skriftlig. Det kreves ikke at begrunnelsene kun er knyttet til utdelingsåret. De foreslåtte kandidatene vurderes av en gruppe i Norsk Ved bestående av sekretær Susanne Fuglseth, daglig leder Rune Østgård og fagsjef Øyvind Stranna Larsen. Medlemmer av gruppa kan også på eget initiativ foreslå kandidater.

2.     Ved utvelgelse av «Årets Vedprodusent 2017» kan det bl.a. legges vekt på en eller flere av følgende kriterier:

-meget god kundebetjening

-produksjon av mye kvalitetsved

-meget gode HMS-rutiner

-tiltak for å få flere kvinner inn i vednæringen

-nytenkning innen vednæringen. Eksempelvis kreative tekniske løsninger, nye omsetningsformer, nye markedsføringsløsninger med mer.

-effektiv bruk av det nye omsetningssystemet

-generelle tiltak til fremme av vednæringen. Eksempelvis mediekontakt, fagdager, publikumsdager med mer.

-hobbyprodusenter og næringsdrivende vedprodusenter med særlig stor interesse for ved

3.     Forslag til «Årets Vedprodusent 2017" må være skriftlig og mottatt Norsk Ved innen 1. oktober 2017. Enten som e- post til: post@norskved.no.  Alternativt i brev til: Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 Å. I tilllegg til navn på forslagstiller og kandidat ber vi også om adresser og telefonnr.

4.     «Årets Vedprodusent 2017» tildeles diplom, og et gavekort på kr 10 000 i Felleskjøpet.

 

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord