Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Tid for vedbestilling
Noen venter med å bestille ved til hardkulda innfinner seg. Det kan bli mye stress både for vedkunde og vedleverandør. Tradisjonsrik og god vinterforberedelse er å bestille ved i god tid før høst- og vinterkulde setter inn.
Fra gammelt av var vinterforberedelser svært viktig. På Primstaven, denne svært gamle staven med merker for aktuelle hendelser og gjøremål gjennom året, er 14. oktober første vinterdag. Etter denne dagen kan vi vente snø, og tidligere generasjoner var svært nøye med at alle praktiske vinterforberedelser måtte være utført innen denne datoen.
 
I dagens moderne samfunn er nok ikke vinterforberedelser like viktige som i tidligere tider, men varme må man i hvert fall ha i hytter og boliger, også i våre dager. Et solid vedlager sørger for det, spesielt dersom det skulle bli strømbrudd i løpet av vinteren. Og strømbrudd skjer faktisk hvert eneste år.Norsk Ved anbefaler vedkunder å bestille ved så raskt som mulig nå utover høsten.Og så kan det jo være et mål at man følger de eldgamle tradisjonene og sørger for å få veden levert innen 14. oktober. selve Vinterdagen.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord