Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Ikke bruk granved i åpen peis!

Kveldene begynner å bli både mørke og kalde. Da er det særdeles koselig å fyre opp i peisen. Men bruk for all del ikke granved i åpen peis. Da kan det lett sprute glødende kullbiter utover gulvet. Årsaken er de store kvaelommene i granvirket.

Gran er det treslaget vi har mest av her i landet, tilveksten utgjør ca. 50 % av samlet tilvekst. Resten er fordelt på ca. 25 % lauv og ca. 25 % furu. Mange vedkunder fortrekker bjørk, men gran er slett ikke noe dårlig treslag til fyring selv om granved inneholder 24 % mindre energi per volumenhet sammenlignet med bjørk. Treslaget er så absolutt aktuelt for oppvarming, spesielt høst og vår da det ikke er behov for så mye varme i ovnene. Granved egner seg også godt til opptenningsved siden treslaget raskt utvikler en del effekt. Men effektutviklingen reduseres raskere enn ved brenning av andre, hardere treslag som bjørk, ask, eik mfl og den er altså totalt mindre.

Når granved brenner, vil vi med jevne mellomrom høre små smell i ovnen. Dersom vi legger granved i en åpen peis, vil det lett sprute små glødende kullbiter utover gulvet. Årsaken er de store kvaelommene som vi finner i granved. Etter hvert som ilden varmer opp vedkubben, går disse over til gass. Og som noen kanskje husker fra fysikktimene så forteller en naturlov oss følgende: Når en væske går over til gass, da øker volumet. Hvis det er plass til slik økning da. Men inne i vedkubben er det absolutt ikke plass til volumøkning, derfor øker trykket i gassen vesentlig. Etter hvert som flammefronten brer seg innover mot gasslommen inne i vedkubben, reduseres tykkelsen på «treveggene» som holder gassen på plass. Til slutt blir veggene så tynne at de ikke klarer å stå imot trykket, veggene brister og vi får en liten eksplosjon idet gassen antennes. Glødende kullbiter fra kubben spruter utover. Da blir det raskt slutt på kosen foran peisen. Husk derfor å unngå granved når du fyrer i åpen peis, og bruk dette treslaget kun i lukkede ildsteder. I slike ildsteder er det riktig koselig å høre knitringen og småsmellene fra gasslommene som stadig antennes under fyringen.

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord