Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Bergenslufta skal bli bedre
Bergenspolitikernne bruker nå "både pisk og gulerot" for å bedre lufta i Bergens-området. Gamle ovner skal byttes ut innen 2021.

I Bergen er det opptil 30.000 gamle vedovner og peiser som må byttes ut innen 2021. Politikerne i kommunen har nå vedtatt nye forskrifter som forbyr de gamle, forurensende ovnene fom 2021. Antikvariske ovner fra før 1940, og ovner i et hytteområde er fritatt. Samtidig har politikerne satt av 50 millioner kroner i "vrakpant" for gamle, forurensende ovner. Ved vraking av en gammel ovn kan man få støtte på kr 5000. En gammel ovn slipper ut ca. 40 gram svevestøv per kilo ved. Alle nye ovner har krav om å ligge under 10 gram. Noen nye ovner ligger under 2 gram.

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord