Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Sterkt økende strømpriser
Strømprisene øker nå sterkt i hardkulda, de som har anskaffet ved har fastpris på varmeenergien.
Hardkulda har virkelig slått til nå i overgangen mellom februar og mars. Mange områder har temperaturer mellom 10 og 20 minusgrader. I dag mandag 26. februar varsler Yr  minimumstemperatur  27 beinkalde grader på Røros. Strømprisene øker sterkt når det er så kaldt, og forbruket øker. NVE melder om priser opp mot 60 øre pr kWh. I tillegg kommer prisen på nettleien der den variable delen for noen fylker er ca. 50 øre. OG, i tillegg til dette har man det svært urettferdige fastleddet som varierer fra kr 1000 i de mest befolkningstette områdene til helt opp mot 4000 kroner i mer spredtbygde. Fastleddet betyr at de som fyrer med ved og bruker lite strøm betaler mye mer pr kWh enn de som fyrer mye med strøm. Det er ikke rettferdig. Dette fastleddet burde sjølsagt vært lagt inn i de variable nettleieprisene slik at kundene betaler for den strømmen man faktisk bruker.
 
Kjøper du ved direkte fra produsent i større enheter vil du nå få varmeenergi langt rimeligere enn å fyre med strøm. Dessuten gir vedovnen mye høgere effekt enn hva en panelovn kan bidra med. En panelovn yter vanligvis rundt 1000-2000 watt. Vedovnen yter rundt 10 000 watt, og noen også en del mer. Vedfyring gir derfor meget raskt  god varmekomfort både i hus og hytter, også når hardkulda slår til.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord