Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
NORSK VED OG TREINDUSTRIEN SAMARBEIDER OM TØRKING AV VED
Norsk Ved får nå meldinger om at flere vedprodusenter er i ferd med å gå tomme for tørr ved. Men samtidig finnes en del rå ved  på lager beregnet for salg neste sesong. Kunstig tørking av denne rå veden kan være et alternativ for noen vedprodusenter. Sagbruk rundt om i landet har tørker som kan være aktuelle også for tørking av ved, virksomhetene er positive til å motta ved for tørking.
Media har fokusert en del på vedmangel de siste dagene. Fremdeles er det ved å få kjøpt, men en del produsenter melder at de er utsolgt. For å få mer ved ut på markedet har derfor Norsk Ved tatt et initiativ over for "Treindustrien." Dette er en bransjeorganisasjon for trelast og andre trebaserte byggematerialer med 90 medlemsbedrifter rundt om i landet. Mange av disse har store tørker varmet opp med bioenergi fra produksjonen. Nylig tok vi opp den vanskelige forsyningssituasjonen for ved i en e-post til Treindustrien: "I år er Norge oppe i en svært vanskelig forsyningssituasjon for ved. Mange av våre medlemmer melder om utsolgte lager av tørr ved, men de har vedlager som står til tørk for neste år. Jeg vil derfor  anmode dere om å sende en  e-post til bedriftene innen Treindustrien: Med oppfordring om at man stiller seg positiv  til og legger forholdene til rette for kunstig tørking av ved dersom man får slike forespørsler fra vedprodusenter."
 
Denne oppfordringen har nå Treindustrien sendt ut til sine medlemsbedrifter. Derved er det opp til vedprodusentene å ta kontakt med et sagbruk i nærheten dersom man ønsker å gjøre avtale om tørking av ved. Vi i Norsk Ved håper dette tiltaket vil bidra til at mer ved kommer ut til kundene.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord