Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Usannsynlig med normale nivåer i vannmagasinene ved nyttår
Nå i begynnelsen av august er svært mange bekkefar helt tørre. Vannmagasinene har kun ca 61 % fyllingsgrad, vanligvis ligger de på 80 %. Norge må nok forberede seg på at magasinene ikke vil bli fylt helt opp utover høsten, det vil trolig medføre stadig økende strømpriser. De som  anskaffer ved sikrer seg fastpris på oppvarming.
NTB opplyser at dersom vannmagasinene skal komme opp på normale nivåer ved årsskiftet, da må det regne 50 % mer enn normalt resten av året. I Norge har det kun regnet så mye i 1978 og 1983, og da kun på Vestlandet. Helga Tajet ved Meterologisk institutt mener det er usannsynlig at det skal regne så mye over hele Norge i høst. Det høgeste som er målt noensinne for hele Norge en hel høst er 40 % mer nedbør enn normalt.
Forbrukerne må derfor regne med at strømmen kan bli dyr utover vinteren. Men, de som har ildsted og ved kan sikre seg fastpris på store deler av oppvarmingen. Vi i Norsk Ved vil derfor oppfordre til bestilling av ved nå utover høsten. Noen forbrukere venter med å anskaffe ved til kulda kommer. Da er det ofte langt mer problematisk for vedprodusentene å levere tunge lass på glatte  veger. Også for forbrukerne vil det være enklere å motta veden tidlig på høsten.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord