Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Meget høge strømpriser allerede i 2. kvartal i år
Statistisk Sentralbyrå melder at strømprisene i 2. kvartal var svært høge. Summerer vi kraftpris, nettleie og avgifter lå strømprisen på kr 1,10 per kWh. Kjøper man ved i storsekker som eksempelvis i 1000 liters sekker eller i 1500 liters sekker vil oppvarmingskostnadene ligge godt  under denne prisen per kWh.
Interesseforumet Norsk Ved har lenge varslet om stigende strømpriser. Nå foreligger Statistisk Sentralbyrås registrereringer for 2. kvartal som tydelig dokumenterer denne utviklingen. Byrået skriver bl.a: "Oppgangen i strømpris i 2. kvartal 2018 sammenlignet med samme kvartal året før må  i følge NVE ses i lys av lite nedbør til kraftmagasinene og høgere brenselspriser som økte prisene på import av kraft."
Denne prisutviklingen vil trolig forsterkes utover vinteren, for magasinene vil ikke få normal fylling. Vi vil igjen anbefale forbrukerne å anskaffe ved nå utover høsten, før kulda og snøen kommer. Da får man fastpris på store deler av oppvarmingen.og slipper bekymringer over stigende strømpriser.
 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord