Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Kan bli høgeste strømpris på 8 år
Vinteren 2010/2011 registrerte Statistisk Sentralbyrå det høgeste vedforbruket de noensinne har registrert siden målingene startet. Årsaken var langvarig kulde, noe som førte til stort strømforbruk og meget høge strømpriser utpå vinteren. Nå kan vi gå  mot de høgeste strømprisene siden 2011.
Ifølge Aftenposten vil det kunne bli nødvendig å importere en del kraft fra utlandet til vinteren. Prisene på kull, gass og CO2 er nå svært høge, dette gir også høge strømpriser. Anne Vera Skriverhaug i NVE uttaler til Aftenposten at strømprisen for en gjennomsnitts kunde kan bli ca. 20 % høgere enn i fjor. Bruker man 20 000 kWh betyr dette en økning på 4000 kroner.
 
Vi i Norsk Ved har lenge varslet om denne utviklingen. Og dersom man ikke har anskaffet ved for vinteren enda, så bør man gjøre det snarest. Med et vedlager i huset har man fastpris på store deler av oppvarmingen gjennom vinteren. Dessuten er veden en svært god varmeberedskap dersom strømmen skulle bli borte. Og det skjer flere steder i Norge hver eneste vinter.
 
Norsk Ved får rapporter om at noen av våre medlemmer er utsolgt for ved. Men heldigvis har vi mange vedprodusenter i Norge, og det er fortsatt ved å få kjøpt. Vi anbefaler vedkunder å gå inn på lenken øverst til høgre på denne hjemmesida under "Finn vedforhandler". Her ligger en kartfestet oversikt over vedforhandlere i hele landet. Klikker du på markeringene finner du kontaktinfo.
 
Den billigste veden får man som regel når man bestiller direkte fra produsent. Vi vil også anbefale vedkundene å spørre om vedprodusenten er medlem av Interesseforumet Norsk Ved. Våre medlemmer mottar Norges eneste fagtidsskrift om ved. De holder seg derfor godt faglig oppdatert om hvordan de skal produsere kvalitetsved og betjene kunder på best mulig måte. Medlemmene deltar også på fagdager arrangert av Norsk Ved for å utvikle sin kompetanse om vedproduksjon.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord